โครงการอบรม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

โครงการอบรม

วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายได้จัดโครงการอบรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

ธรรมทายาทชาย

 • โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมพระราชภาวนาวิสุทธิ์
 • โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 • โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษาภาคฤดูร้อน
 • โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา
 • โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ
 • โครงการอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก
 • โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร
 • โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาท ม.ต้น
 • โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาท ม.ปลาย
 • โครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท
 • โครงการบรรพชาสามเณรเปรียญธรรม
 • โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สาขาภายในประเทศ 32 แห่ง
 • โครงการอบรมยุวธรรมทายาท อายุ 10 – 12 ปี

ธรรมทายาทหญิง

 • โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
 • โครงการอบรมมัฌชิมธรรมทายาทหญิง
 • โครงการอบรมอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน

โครงการอบรมพระกัลยาณมิตร

บทความอื่นๆในหมวดนี้