วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2550 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2550

วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2550

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

อดีตกาลที่ผ่านมา วันคุ้มครองโลกถูกกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2513 หลังจากที่มีการผลักดันของกลุ่มบุคคลต่างๆเป็นเวลายาวนานถึง 8 ปี เพื่อให้มีวันคุ้มครองโลกขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เรื่องคุณภาพของสิ่งแวดล้อมโลก เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในระดับการเมืองของทุกชาติ และนอกจากเรื่องความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมแล้ว พลโลกยังตระหนักดีว่า ดาวเคราะห์โลกกำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่ยังแก้ไขไม่ได้อย่างอื่นๆอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวและความอยุติธรรมของมวลมนุษยชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นตัวผลักดันให้โลกต้องตกไปในอยู่ในภาวะวิกฤตหลายครั้ง รวมทั้งการที่โลกต้องตกเข้าสู่ภาวะสงครามด้วย ดังนั้น ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา สันติภาพโลกจึงยังเป็นเรื่องท้าทายอยู่จนถึงทุกวันนี้

ในปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที่ครบรอบ 37 ปีของการสถาปนาวันคุ้มครองโลก ในขณะที่ชาวโลกยังคงเฝ้ารอคอยด้วยความหวังที่จะได้เห็นโลกที่มีสันติสุขเกิดขึ้น เพื่อให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อฉลองวันคุ้มครองโลก ก็ยังคงทำกันเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของสังคม ชาวไทยพุทธโดยธรรมชาติ เป็นชนชาติที่รักความสงบ อันเป็นผลเนื่องมาจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาเอกของโลก ผู้ได้ทรงสร้างวัฒนธรรมที่ไร้ความรุนแรงเอาไว้ให้ชาวโลกได้ปฏิบัติตาม

สันติภาพโลกในความรู้สึกของชาวพุทธทุกเชื้อชาติก็คือ สิ่งที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆจากสันติภายใน ซึ่งเป็นสภาพธรรมชาติของใจที่หยุดนิ่งได้แล้วของมนุษย์ทุกคน และเป็นที่รู้กันดีในหมู่ชาวพุทธทุกคนว่า “ใจที่หยุดนิ่งสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกสมาธิ” โดยอาศัยการรักษาศีล และการที่บุคคลนั้นๆได้ฝึกตัวเองมาอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนสนับสนุน สิ่งที่กำลังจะมาถึงในเบื้องหน้า ณ ประเทศไทย ศูนย์กลางธรรมกายโลก ในปีนี้ จะจัดให้มีการเฉลิมฉลองอย่างมโหฬาร เพื่อรำลึกถึงวิสัยทัศน์อันบรรเจิดและความอุตสาหะทุ่มเทของคณะบุคคล ที่ร่วมกันสถาปนาวันคุ้มครองโลกขึ้นมา ในช่วงพุทธทศวรรษ 2510 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นได้อย่างแพร่หลาย น่าพิศวง และต่อเนื่อง จนทำให้เกิดวันคุ้มครองโลกขึ้นในที่สุด

 

 

ส่วนกิจกรรมที่จะจัดให้มีขึ้น ในการชุมนุมที่ศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก (WDC) ในปีนี้ จะเน้นหนักในเรื่องสันติภาพโลกเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นไปในแบบกลิ่นอายของวัฒนธรรมชาวพุทธที่สง่างาม, เบื้องหลังความสำเร็จ พระราชภาวนวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เป็นผู้ริเริ่มการจัดงานวันคุ้มครองโลกขึ้น ท่านเป็นครูสอนสมาธิที่ยอดเยี่ยมที่สุดบุคคลหนึ่ง ท่านได้อุทิศเวลามากกว่า 3 ทศวรรษในการสอนสมาธิให้กับคนทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยท่านยึดถือคติประจำใจว่า “คิดระดับโลก ทำระดับล่าง” ในการเพียรพยายามสรรสร้างสันติภาพโลกโดยผ่านสันติสุขภายใน ด้วยการทำสมาธิ พระราชภาวนาวิสุทธิ์เป็นผู้ที่ปรารถนาสันติภาพของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง ซึ่งผิดจากก่อนหน้านี้ที่ทุกคนทำและพูดเรื่องสันติภาพโลกแบบตามๆกันมาเป็นแฟชั่น

 

 

งานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ทำให้ท่านดำริว่า “ถ้าหากเราสามารถทำให้พระสงฆ์และชาวพุทธทั่วโลก มาทำงานร่วมกันโดยไร้พรมแดน ด้วยความคิดอันหนึ่งอันเดียวกันคือ เพื่อความผาสุกและความสดใสของโลกใบนี้ เกิดขึ้นได้จริง ทำให้ท่านคิดโยงไปถึงว่า พระพุทธศาสนาได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำทานเป็นอย่างมาก เพราะตามกฎแห่งกรรมนั้น …เราหว่านพืชเช่นไรก็จะได้ผลเช่นนั้น ทำให้ท่านเกิดความคิดที่จะนิมนต์พระสงฆ์ 50,000 รูปจาก 20,000 วัดทั่วประเทศ มาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้ชาวพุทธได้ถวายสังฆทาน

การถวายสังฆทานเช่นนี้ ผู้ถวายไม่ได้เจาะจงการให้นั้นแก่สงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ทำให้ใจของผู้ถวายกว้างขวางและประกอบด้วยกุศลอย่างแท้จริง ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า “ใครก็ตามที่มีใจกว้างขวางมากในการอุปถัมภ์สังฆมณฑลเช่นนี้ จะได้บุญนับจะประมาณมิได้” ดังนั้น การถวายสังฆทานแก่หมู่สงฆ์โดยรวม จึงเป็นวิธีสร้างทานบารมีที่ชาวพุทธ นิยมทำกันมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระโอกาสพิเศษวันคุ้มครองโลก ที่จะมีสงฆ์มารวมกันถึง 50,000 รูปในวันเดียวกัน ณ สถานที่เดียวกัน ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย

การให้ทาน ทำให้โลกตั้งอยู่ได้ การอุปถัมภ์สังฆมณฑลด้วยการถวายทานแก่หมู่สงฆ์ของชาวพุทธ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พระรัตนตรัยดำรงคงอยู่ได้ถาวรสืบไป เพื่อสันติสุขและความผาสุกของสังคมและของโลกโดยรวม

 

 

ความพร้อมเพรียงของหมู่ ให้เกิดสุข

ด้วยความตั้งใจจริงของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในการที่จะให้พระสงฆ์จากทุกนิกายที่มีอยู่ทั่วประเทศมารวมตัวกัน โดยการปรารภเหตุแห่งการมาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในวาระโอกาสสำคัญของปี ด้วยน้ำใสใจจริงที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับสังฆมณฑล อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของโลกต่อไป

สาธุชนต่างกระตือรือร้นที่จะมาร่วมเอาบุญ ช่วยจัดเตรียมงานพิธีเฉลิมฉลองในครั้งนี้ เยาวชนชาวพุทธจำนวนมากใช้เวลาในช่วงปิดเทอมมาเป็นกำลังอาสาสมัครอย่างสนุกสนาน แม่ครัวมืออาชีพระดับตะหลิวทองคำหลายต่อหลายท่าน อาสามาช่วยทำอาหารเช้าและเพลถวายพระ 50,000 รูป และเลี้ยงสาธุชนที่จะมาร่วมงานในวันนั้น ซึ่งรวมแล้วคาดว่าจะมาร่วมบุญกันเป็นเรือนแสน

 

 

ปิดฉากวันคุ้มครองโลก ด้วยการหล่อพระ

การหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัว ยังคงเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานวันคุ้มครอง โลกในปีนี้เหมือนเช่นที่กระทำกันเมื่อปีที่แล้ว องค์พระปฏิมากรที่ร่วมกันหล่อขึ้นมา จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อให้ผู้คนได้มาสักการบูชา

 

 

ก่อนไปวัด กรุณาเตรียมชุดขาว เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความสงบสำรวม เป็นสิ่งแวดล้อมสดใสให้กันและกัน และที่สำคัญเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ อีกทั้งเตรียมใจของทุกท่านให้ผ่องใส อย่าให้ขุ่นมัว เพื่อจะได้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในวันคุ้มครองโลก... แล้วพบกันที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการ

09:30 am. นั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับพระสงฆ์ 50,000 รูป ทั่วประเทศ
11.00 am. ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แด่พระสงฆ์ 50,000 รูป ทั่วประเทศ
11.15 am. พักรับประทานอาหารกลางวัน
02.00 pm. พิธีถวายมหาสังฆทาน ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 50,000 รูป จาก 20,000 วัดทั่วประเทศ รวมทั้งจาก 266 วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้
03.00 pm. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณพระมาหาเถระ และคณะสงฆ์ทั่วประเทศ
03.45 pm. พักผ่อนตามอัธยาศัย
04.00 pm. พิธีเวียนประทักษิณ รอบ 'มหารัตนวิหารคด'
06.00 pm. นั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับพระสงฆ์ 50,000 รูป ทั่วประเทศ
06.15 pm. พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว
07.15 pm. รับพระของขวัญที่ระลึก เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 

ประมวลภาพ

บทความอื่นๆในหมวดนี้