วันสมาธิโลก พ.ศ.2550 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันสมาธิโลก พ.ศ.2550

วันสมาธิโลก 5 สิงหาคม พ.ศ.2550

 

วันอาสาฬหบูชาประจำปีได้ผ่านไปแล้ว ตามด้วยวันเข้าพรรษา ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนเต็มในพรรษานี้ เป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้ทบทวนถึงชีวิตที่ผ่านมา เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องบางอย่างที่ได้พลาดพลั้งทำไป รวมทั้งจะได้ตั้งเป้าหมายสำหรับตนเองว่า จะทำอะไรให้ชีวิตดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องคิดว่า จะสั่งสมบุญบารมีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปได้อย่างไร

 

 

ในวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคม ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวันอาทิตย์แรกของพรรษานี้ นับว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งของปี เพราะนอกจากทางวัดพระธรรมกายจะจัดให้มีพิธีบูชาข้าวพระตามปกติแล้ว ยังจะจัดให้มีการถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม รวมทั้งเป็นการฉลองวันแม่แห่งชาติควบคู่กันไปด้วย ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปี พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และจะได้ร่วมกันสร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศล

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

พิธีกรรมช่วงเช้าของวันอาทิตย์ดังกล่าวจะมีการนั่งสมาธิ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของสมาธิ เนื่องในวันสมาธิโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ พระภิกษุจาก 3,000 วัดทั่วประเทศ จะเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายสังฆทาน รวมทั้งพระภิกษุจาก 266 วัดภาคใต้ก็จะมารับผ้าป่าในวันดังกล่าว ซึ่งโดยปกติการจัดทอดผ้าป่าให้ความช่วยเหลือพระภิกษุในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้จัดให้มีเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว แต่เป็นการจัดงานใน พื้นที่เท่านั้น

 

 

เนื่องจากจะมีพระภิกษุมาชุมนุมกันในงานนี้เป็นจำนวนมาก ชาวพุทธทั้งหลายจึงถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่จะได้สร้างมหาทานบารมี ด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่สงฆ์ ภาพการพร้อมใจกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั้งหลาย จะทำให้มั่นใจได้ว่า พระพุทธศาสนาจะยังดำรงคงอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานได้

 

 

อีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นที่ตั้งตารอคอยของนักศึกษาภาษาบาลีทั่วประเทศ คือ พิธีมุทิตาสักการะมหาเปรียญธรรมประโยค 9 ซึ่งจัดให้มีขึ้นในช่วงบ่าย และจะมีการถวายทุนการศึกษาให้กับสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีอีกด้วย งานมุทิตาสักการะนี้จัดให้มีขึ้นทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลี ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ชาวพุทธทั้งพระภิกษุและฆราวาส เพราะเหตุว่า ภาษาบาลีเป็นภาษาเดียวในโลกที่เก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ ในวันอาสาฬหบูชา เมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีก่อนโน้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยังพระธรรมจักร ให้เป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์ใหญ่แก่มนุษยชาติทั้งหลาย มาบัดนี้ พวกเราผู้เป็นอนุชนในยุคปัจจุบัน จะได้รับเอาคำสั่งสอนนั้นมา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง โดยกิจกรรมต่างๆของงานในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ จะเป็นโอกาสที่พวกเราจะพลาดไม่ได้ ในการที่จะมาสั่งสมบุญบารมีตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์โดยถ้วนหน้ากัน

กำหนดการ

09.30 น.

บูชาพระรัตนตรัย พิธีปฏิบัติธรรมภาคเช้า เนื่องในวันสมาธิโลก, พิธีบูชาข้าวพระ

พิธีถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

10.45 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
01.30 น. พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9 ประโยค พิธีมอบทุนการศึกษา แด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น
03.40 น. พิธีถวายไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ 3000 วัดทั่วประเทศ พิธีถวายไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้
04.55 น. พิธีรับถวายปัจจัยบูชาธรรมรับฟังโอวาทจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ บูชาพระรัตนตรัย
05.45 น. เสร็จพิธี

 

ประมวลภาพ

บทความอื่นๆในหมวดนี้