วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2551 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2551

 วันคุ้มครองโลก

พิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 100,000 รูป

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2551 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

 

วันคุ้มครองโลกถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2513 และมีอย่างต่อเนื่องทุกปีในวันที่ 22 เมษายน เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกถูกทำลายลง อีกทั้งทุกวันนี้ ผู้คนบนโลกยังต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงของสงครามทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีให้เห็นมากมาย จากปัญหาดังกล่าว องค์กรต่างๆจึงรณรงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองโลก

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น คนไทยจึงมีความสงบสุขและสันติในจิตใจของตนตลอดเวลา โดยในทุกๆรุ่งอรุณของวันใหม่ ชาวไทยพุทธมักจะเตรียมอาหาร เช่น ข้าว แกง ขนม ไว้สำหรับใส่บาตรพระ นอกจากนี้ยังสวดมนต์และฝึกสมาธิ ก่อนจะออกจากบ้านไปทำงาน พวกเขาจะเตรียมใจของตัวเองให้มีความสุข ตั้งแต่ชั่วโมงแรกของวัน

ถวายสังฆทาน 20,000 กว่าวัด

ชาวไทยพุทธเชื่อว่า พระสงฆ์ คือ ผู้ที่แสวงหาความสุขภายใน ด้วยการฝึกฝนใจให้เป็นสมาธิ สาธุชนที่ถวายอาหารและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพแด่พระสงฆ์ ถือว่าเป็นผู้ให้กำลังแด่พระสงฆ์ เพื่อที่จะทำให้ท่านได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปได้ และเมื่อได้แตกฉานในความรู้นั้นแล้ว ท่านก็จะได้นำความรู้ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติตนที่จะทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง กลับมาสอนคนทั้งหลายต่อไป ดังนั้น พระสงฆ์จึงเป็นครูผู้สอนสมาธิ อันเป็นวิธีเข้าถึงความสุขและสันติภาพภายในมาตลอดนับหลายพันปี ตำนานแห่งความสงบสุขภายในจึงยังคงดำรงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

 

 

วันคุ้มครองโลก ณ วัดพระธรรมกาย ถูกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการดำรงอยู่ของตำนานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดให้มีพิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวนกว่า 100,000 รูป จาก 20,000 กว่าวัดทั่วประเทศ อันจะนำมาซึ่งสันติสุขภายในอย่างแท้จริง เพราะพระสงฆ์เป็นครูสอนสมาธิ อันเป็นรากฐานของความสุขที่ยั่งยืน การถวายสังฆทาน จึงเป็นการต่ออายุตำนานแห่งสันติสุขนี้ให้คงอยู่สืบต่อไป

ถวายพระพุทธรูป 222 องค์ แด่วัดทั่วประเทศศรีลังกา

เพื่อเป็นการผูกสัมพันธ์ระหว่างประเทศพี่น้องชาวพุทธให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จึงมีดำริให้สร้างพระพุทธรูป ลักษณะมหาบุรุษ จำนวน 222 องค์ เพื่อนำไปถวายแด่วัดต่างๆในประเทศศรีลังกา

 

 

สงครามและสันติภาพ

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) พยายามอย่างต่อเนื่องมาตลอด 40 ปี โดยไม่ย่อท้อ เพื่อที่จะบ่มเพาะสมาธิ อันเป็นแหล่งกำเนิดแห่งสันติสุขที่แท้จริง ลงไปในจิตใจของมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพราะสันติสุขที่เกิดจากใจที่มีความสงบสุขนั้น จะทำให้สงครามที่เกิดจากใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรุนแรงหายไป เพราะไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือความสงบสุข ต่างก็มีแหล่งกำเนิดมาจากที่เดียวกัน คือ ใจ ด้วยเหตุนี้ สมาธิ คือ หนทางเดียวที่จะหยุดสงครามและสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความสงบสุขได้ ด้วยการเริ่มต้นจากการสร้างความสงบสุขในใจของผู้คนในโลกใบนี้

 

พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

คุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างตำนานแห่งสันติภาพบนโลกใบนี้ สันติภาพอันเกิดจากความสุขภายใน โดยการมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้

กำหนดการ

พิธีกรรมช่วงเช้า ณ สภาธรรมกายสากล
08.30 น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
09.30 น. นำนั่งสมาธิ โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
11.00 น.

พิธีถวายพระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์

11.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกรรมช่วงบ่าย ณ มหารัตวิหารคด
12.45 น. เดินทางไปยังมหารัตวิหารคด
14.00 น.

ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์กว่า 100,000 รูป จากกว่า 20,000 วัด

พิธีถวายพระพุทธรูปจำนวน 222 องค์ แด่วัดในประเทศศรีลังกา

16.00 น. เสร็จสิ้นพิธีภาคบ่าย
พิธีกรรมช่วงเย็น ณ ลานมหาธรรมกายเจดีย์
16.50 น. เดินทางเข้ามาในพื้นที่ลานธรรม
17.00 น.

พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐาน ณ ภายในมหาธรรมกายเจดีย์

จุดพลุเฉลิมฉลอง

18.00 น. เสร็จสิ้นพิธี

ประมวลภาพ

บทความอื่นๆในหมวดนี้