วันคุ้มครองโลก 2552 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

วันคุ้มครองโลก 2552

วันคุ้มครองโลก

22 เมษายน พ.ศ.2552 วัดพระธรรมกาย

พิธีหล่อพระธรรมกายสามแสนองค์ ปิดเจดีย์, พิธีถวายมหาสังฆทานพระภิกษุแสนกว่ารูป

 

เมื่อวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน เวียนมาบรรจบคราใด นั่นคือสัญญาณอันเป็นมหามงคลว่า ลูกพระธัมฯ ทุกท่าน กำลังจะได้มีโอกาสสั่งสมมหาทานบารมี ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีกันอีกวาระหนึ่ง โดยในวันคุ้มครองโลกปีนี้ พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เมตตาจัดให้มีพิธีถวายมหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัด ณ มหารัตนวิหารคด และพิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัวปิดเจดีย์ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

 

 

พิธีถวายมหาสังฆทานพระแสนกว่ารูปจากสามหมื่นกว่าวัดทั่วไทย

 

 

นอกจากจะได้หล่อพุทธปฏิมากรแล้ว เรายังได้โอกาสทำบุญมหาสังฆทานกับพุทธบุตรเรือนแสนอีกด้วย ท่านเมตตาเดินทางมาประชุมรวมกันเป็นมหาสังฆสมาคม ณ วัดพระธรรมกาย ซึ่งไม่ใช่โอกาสที่จะหาได้ง่ายๆ นับเป็นบบุญตาที่เราจะได้พบเห็นเนื้อนาบุญผู้เดินทางมาจากทั่วโลก มาทำสังฆสามัคคีด้วยอุดมการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับดวงตะวันที่มีดวง เดียว มหาสังฆสมาคมนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญไว้ว่า

"สังฆบริษัทนี้นับเป็นบริษัทที่ชาวโลกยากจะได้พบเห็น ควรที่ใครแม้สักคนได้มีโอกาสไปเพื่อชม แม้ว่าจะต้องเดินทางไกลนับเป็นโยชน์ๆก็ตาม"

บางท่านอาจจะเดินทางมาไกลถึงขนาดข้ามน้ำข้ามทะเล แต่ก็ถือว่าคุ้มเกินคุ้มกับบุญพิเศษที่เราจะได้มาทำในวันนี้ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น "วันภาวะโลกเย็น" เพราะพุทธบริษัทสี่ต่างมาสร้างความเย็นใจให้กับชีวิต นับ เป็นบุญลาภอันประเสริฐ ที่ผู้มีบุญจะได้มีโอกาสย่นย่อหนทางในการสั่งสมมหาทานบารมีเพราะตลอดชั่ว ชีวิตของเรา คงไม่สามารถที่จะดั้นด้นเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อทำบุญ กับวัดต่างๆ ได้มากถึง 30,000 กว่าวัดอย่างแน่นอน ด้วยความเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระมหาเถระและพระเถรานุเถระ รวมถึงพระผู้ติดตามจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มากกว่า 30,000 วัด พร้อมด้วยพุทธบุตรจาก 266 วัดภาคใต้ รับอาราธนาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้มีบุญจากทั่วโลก ได้ร่วมกันถวายมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในคราวเดียวกว่าหลายแสนรูป

 

 

อานิสงส์การถวายสังฆทานพระแสนกว่ารูป

อานิสงส์การถวายภัตตาหารพระ จะทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเบญจพรธรรม 5 ประการ คือ เป็นผู้อุดมไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ

อานิสงส์การถวายไตรจีวร ทำให้ได้อานิสงส์ ดังนี้

 1. เป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใส ปราศจากธุลี
 2. มีรัศมีออกจากกาย
 3. มีฤทธิ์มีเดช มีผิวกายละเอียด
 4. มีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลมาก
 5. เมื่อเสวยสุขอยู่ในโลกสวรรค์ จะมีผ้าทิพย์อันงดงาม ปกคลุมสรีระตลอดเวลา
 6. ครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เอง (เอหิภิกขุอุปสัมปทา) ก็จะมีผ้าไตรจีวรมาห่มคลุมกาย ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภากาศ

อานิสงส์การถวายยา ทำให้ได้อานิสงส์ ดังนี้

 1. เป็นผู้มีอายุยืนยาว
 2. มีกำลังเป็นเลิศ
 3. มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ
 4. ไม่พลัดพรากจากของรัก
 5. มีปัญญาแจ่มใส
 6. มีวรรณะผ่องใส
 7. มียศถาบรรดาศักดิ์
 8. มีสุขในทุกที่ทุกสถาน
 9. ไม่มีอันตรายมากล้ำกราย ปราศจากสิ่งอัปมงคล เป็นผู้มีเวลามาก
 10. ทรัพย์จะไม่สูญเปล่าไปกับความเจ็บป่วยไข้

อานิสงส์การถวายปัจจัย ซึ่งเป็นประดุจแก้วสารพัดนึก ทำให้ได้อานิสงส์คือเป็นผู้มีทรัพย์มาก และสามารถใช้สอยทรัพย์สมบัติของตนได้ตามความปรารถนา ช่วยรื้อผังจนในภพชาติเบื้องหน้า ให้กลายเป็นผังของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา

อานิสงส์การถวายย่าม ซึ่งเปรียบประดุจการให้คลังเก็บทรัพย์สมบัติ จะมีอานิสงส์ทำให้ทรัพย์ของเราคงอยู่อย่างปลอดภัย ไม่เสื่อมสลายหายไปด้วยเหตุเภทภัยต่างๆ

 

 

ปิดเจดีย์ หล่อพระธรรมกายประจำตัว 300,000 องค์ ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์

 

 

ในวันคุ้มครองโลกที่จะถึงนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะได้มาเชื่อมใจน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยการได้ร่วมบุญสร้างพุทธปฏิมากรลักษณะมหาบุรุษ เอาไว้ให้มนุษย์และเทวดาได้สักการบูชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงาม ที่จะแผ่ขยายไปยังมหาชนทั้งหลาย เพื่อให้เกิดสันติสุขที่ไร้พรมแดน บุญที่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะมากมายแค่ไหน เพราะเป็นจุดศูนย์กลางที่สักการบูชาของชาวพุทธทั่วโลก และมีอายุยาวนานนับพันปีอีกด้วย แม้เราละโลกไปแล้ว เสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์บุญก็ยังเกิดต่อเนื่องไปอีกยาวนาน เรียกว่าคุ้มเกินคุ้มยิ่งกว่าโชคสองชั้นเสียอีก ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ได้มาร่วมพิธีหล่อองค์พระ และสร้างพระธรรมกายประจำตัว จารึกชื่อของตนเอง และหมู่ญาติอันเป็นที่รัก อันจะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ จากการที่ได้มีส่วนร่วมสถาปนากายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ นอกจากนี้ องค์พระธรรมกายประจำตัวที่ท่านได้ร่วมสร้าง จะช่วยยังจิตของผู้คนนับล้านที่มาเคารพกราบไหว้ ให้มีความผ่องใส ส่งผลให้ปิดอบายไปสวรรค์ และมีความสุขไปทุกภพทุกชาติ ยิ่งไปกว่านั้น พระธรรมกายประจำตัว จะเป็นนิมิตอันประเสริฐ ให้กับตัวท่านและชาวโลกทั้งหลาย ให้ได้นึกน้อมมาวางไว้ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อันเป็นต้นทางแห่งการเข้าถึงพระธรรมกายภายใน ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคน และยังเป็นเสบียงบุญติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ ตราบกระทั่งเข้าถึงพระนิพพาน

อานิสงส์การหล่อองค์พระ

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป มีอานิสงส์มากมายเกินกว่าจะพรรณนาให้จบสิ้น พอจะกล่าวย่อๆ ได้เพียง 3 ข้อ ดังนี้

 1. ได้รูปสมบัติ คือ ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม ผิวพรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่ดึงดูดตา ดึงดูดใจของผู้ได้พบเห็น มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
 2. ได้ทรัพย์สมบัติ คือ ทำให้เกิดในตระกูลสูง จะทำธุรกิจการงานใดก็ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงาม สมบัติใหญ่ไหลมาเทมา เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
 3. ได้คุณสมบัติ คือ ทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รู้แจ้งแทงตลอดในคำสอนของครูอาจารย์ เรียนเร็วบรรลุเร็ว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม

กำหนดการ

09.30 น. นั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับพระสงฆ์ 100,000 รูป ทั่วประเทศ
11.00 น. พิธีถวายพระธรรมกายประจำตัว และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แด่พระสงฆ์ 100,000 รูป ทั่วประเทศ
11.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 น. สาธุชนผู้มีบุญเดินทางไปยังมหารัตนวิหารคด
13.30 น. พิธีถวายโล่วัชรเกียรติคุณแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์
14.00 น. พิธีถวายมหาสังฆทาน ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 100,000 รูป จาก 30,000 วัดทั่วประเทศ รวมทั้งจาก 266 วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้
15.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณพระมาหาเถระ และคณะสงฆ์ทั่วประเทศ
16.00 น. พิธีเวียนประทักษิณ รอบ 'มหารัตนวิหารคด'
18.00 น. นั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับพระสงฆ์ 100,000 รูป ทั่วประเทศ
18.15 น. พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว
18.30 น. พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีป
19.20 น. รับพระของขวัญที่ระลึก เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
20.00 น. เสร็จพิธี

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้