ตักบาตรพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตักบาตรพระ 1,234 รูป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ชมรมสมาธิ เพื่อพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ - สามเณ รจำนวน 1,234 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 06.00 - 8.00 น. ณ ลานสปอร์ต คอมเพล็ค มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการตักบาตร จะนำไปถวายคณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

  1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
  2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
  3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
  4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
  5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
  6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
  7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
  8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
  9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันงดงาม กรุณาสวมชุดขาวหรืออย่างน้อยเสื้อขาวมาร่วมงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 083-283-8332 , 085-563-5935 , 084-141-3889

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้