ตักบาตรนครศรีธรรมราช พระ 2,555 รูป :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรนครศรีธรรมราช พระ 2,555 รูป

ตักบาตรนครศรีธรรมราช พระ 2,555 รูป

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ แยกท่าวัง – เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ทาน คือ การให้ ชีวิตของทุกคนดำรงอยู่ได้ก็เพราะการให้ทานคนเราจะโตได้เพราะได้รับทานจากพ่อ แม่ สามีภรรยาและครอบครัวจะอยู่เป็นสุขได้ ก็ต้องรู้จักการให้

“การให้” เป็นประเพณีแบบแผนของบรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมา จนมีคำกล่าวว่า “เช้าใดยังไม่ให้ทาน เช้านั้นจะยังไม่ทานข้าว” แม้หน้าบ้านก็ยังมีตุ่มน้ำสำหรับให้คนเดินทางได้ดื่ม วันสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประเพณีของชาวพุทธที่มีชื่อเสียงและเป็นวัฒธรรมที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน ลูกหลานชาวพุทธจะเฝ้ารอเทศกาลนี้ด้วยใจจดจ่อ เพื่อจะได้มาพบกันอย่างพร้อมหน้า ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ โดยเน้นการทำทานเป็นหลัก มีการนำปิ่นโตอาหารคาว ไปทำบุญที่วัดและจัดแยกสำรับสำหรับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ โดยจัดให้มีการชิงเปรตในวัดต่างๆ

มหกรรมตักบาตรบุญสารทเดือนสิบแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร จึงเป็นไปเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมวันสารทเดือนสิบ ทะนุบำรุงสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อส่งแรงใจช่วยเหลือพุทธบุตรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผลให้พระภิกษุ-สามเณรอยู่ได้ด้ายความยากลำบาก ออกบิณฑบาตไม่ได้ จึงต้องการคอยความช่วยเหลือและกำลังใจจากชาวไทยทุกคน

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้