กำหนดการวันคล้ายวันเกิด ๑๒๗ ปี พระมงคลเทพมุนี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

กำหนดการวันคล้ายวันเกิด ๑๒๗ ปี พระมงคลเทพมุนี

กำหนดการวันคล้ายวันเกิด ๑๒๗ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ณ สภาธรรมกายสากล / มหาธรรมกายเจดีย์

 

พิธีภาคเช้า

พิธีตักบาตร ณ ทุ่งเฟื่องฟ้า อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

 • ๐๖.๓๐-๐๘.๓๐ น. พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ ๑๒,๗๐๐ รูป ณทุ่งเฟื่องฟ้า อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แผนที่แสดงจุดตักบาตร ณ ทุ่งเฟื่องฟ้า อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

พิธีภาคบ่าย

ปฏิบัติธรรม / มอบรูปหล่อแก้วใสพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

 • ๑๓.๑๕ น. คณะสงฆ์ และสาธุชนร่วมสวดมนต์บทสรรเสริญคุณ “พระมงคลเทพมุนี”
 • ๑๓.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 • พิธีกร นำกราบประธานสงฆ์
 • พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ นำนั่งสมาธิ, นำแผ่เมตตา
 • ๑๔.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์:
 • - มอบรูปหล่อแก้วใสพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
 • - รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
 • - กล่าวให้โอวาท
 • ๑๕.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์:
 • - นำบูชาพระรัตนตรัย
 • - เสร็จพิธี / พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางกลับ
 • - พระครูวินัยธรไพบูลย์ธมฺมวิปุโล กล่าวชี้แจงภาพรวมของงานและขั้นตอน การมอบภาพชูบังตั้งได้พระมงคลเทพมุนี
 • ๑๕.๔๕ น. อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ขึ้นประดิษฐานบนรถบุปผชาติและเคลื่อนตัวเข้าประจำพื้นที่บริเวณทิศตะวันตก ของลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
 • เจ้าภาพผู้มีบุญรับมอบภาพของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ภายใน พื้นที่สภาธรรมกายสากล

พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

เวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์

 • ๑๕.๔๕ น. คณะสงฆ์,เจ้าภาพ และสาธุชนผู้มีบุญ แปรแถวเข้าประจำพื้นที่ภายใน ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์
 • ๑๖.๔๕ น. ริ้วขบวนอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เวียนประทักษิณ รอบพื้นที่มหาธรรมกายเจดีย์ จำนวน ๑ รอบ
 • ๑๘.๑๕ น. เสร็จพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์ :สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย www.dhammakay.net Tel. (02) 831-1723 fax.(02) 831-1722

บทความอื่นๆในหมวดนี้