31 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าว “เปิดโครงการบวชพระภาคฤดูร้อน 1 แสนรูป” :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

31 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าว “เปิดโครงการบวชพระภาคฤดูร้อน 1 แสนรูป”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, หน่วยงานราชการ เอกชน รวมกว่า 31 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าว “โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 20B อาคารเบญจจินดา โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา, เจ้าคณะภาค 14, กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ พร้อมกับบรรยายธรรม เรื่อง “ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา คือ ความมั่นคงของชาติ” โดยมี พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ, ดร.ประกอบ จิรกิติ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร, นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ดร.ลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และ นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

 

 

สำหรับ โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอ 500 แห่ง ทั่วประเทศ โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ และ 40 พระอารามหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งจะจัดพิธีบรรพชาขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จากนั้นประกอบพิธีอุปสมบทระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ.2555 ณ วัดต่างๆทั่วประเทศ และรับประกาศนียบัตร ปิดการอบรม วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2555

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3 หรือดูรายละเอียดที่ www.dmycenter.con และ www.dmc.tv “บวชฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย” บทความที่เกี่ยวข้อง: อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

บทความอื่นๆในหมวดนี้