หล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ด้วยทองคำแท้ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

หล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ด้วยทองคำแท้

ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 (พ.ศ.2460) ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่า “แม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไป เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที ถ้านั่งลงไปแล้ว ไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็น จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิต”

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้มุ่งมั่นเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งปริยัติและปฏิบัติ จนเข้าถึงวิชชาธรรมกาย วิชชาของพระพุทธองค์ วิชชาที่จะนำพาเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ในวัฏสงสาร วิชชาที่จะนำพาให้ทุกๆชีวิตเข้าถึงความสุขที่แท้จริง เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข

หลังจากที่ได้บรรลุวิชชาธรรมกายแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯได้อุทิศชีวิตในการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย เพื่อสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้แก่มวลมนุษยชาติ ด้วยมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพาน อีกทั้งท่านยังใช้วิชชาธรรมกายแก้ไขทุกข์ให้กับผู้ที่มาขอให้ท่านช่วยเหลือ จนกระทั่งกิตติศัพท์ คุณความดี และคุณวิเศษของท่าน เป็นที่เลื่องลือไปทั่ว ลูกศิษย์ผู้ได้รับการถ่ายทอดวิชชาธรรมกายจากท่านมีมากมาย และหลายท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชชาธรรมกาย หนึ่งในนั้น คือ คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯกล่าวชื่นชมว่า “ลูกจันทร์นี้ เป็นหนึ่งไม่มีสอง”

พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คุณยายอาจารย์ฯ และหมู่คณะวัดพระธรรมกาย ได้สานต่อมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯในการเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี จนมีผู้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากการปฏิบัติธรรมตามแนววิชชาธรรมกายเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และอีกหลายต่อหลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเยี่ยม มีโอกาสได้ศึกษาวิชชาธรรมกายที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นไป

ด้วยความสำนึกในพระคุณอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร อีกทั้งเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านให้ชาวโลกได้รับรู้ จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมพิธีหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ด้วยทองคำแท้ ในวันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2555 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000

“จะมีสักกี่ชาติ จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่บริสุทธิ์ บริบูรณ์ เช่นนี้ติดตัวไป”

รับชมวิดีโอ พิธีสักการะรูปหล่อทองคำ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุี (สด จนฺทสโร)

ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย (วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555)

บทความที่เกี่ยวข้อง: