ประมวลภาพ ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ประมวลภาพ ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ประมวลภาพ ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน พ.ศ.2555) จากวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี นำไปประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การเดินธุดงค์ธรรมชัยครั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ปลุกกระแสศีลธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และยังเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้พ่อ แม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน

รับชมวิดีโอ พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ