วันวิสาขบูชา ประเทศสิงคโปร์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันวิสาขบูชา ประเทศสิงคโปร์

วัดพระธรรมกายสิงคโปร์จัดงานวิสาขบูชาครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ ใจกลางกรุงย่าน บู-กิต-บา-ตก (Bukit Batok) โดยได้รับความสนใจจากชาวพุทธในสิงคโปร์มาร่วมกันทำกิจกรรมด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และจุดประทีป เวียนเทียน น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นจำนวนมาก

 

 

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากรัฐบาลสิงคโปร์ ให้จัดกิจกรรมในพื้นที่หนึ่งไร่เศษ เนรมิตพื้นที่ให้เป็นเหมือนแดนจำลองเหตุการณ์ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีการจัดโซนเพื่อการสั่งสมบุญ เช่น โซนสรงน้ำพระ โซนถวายดอกบัว ห้องนั่งสมาธิ โซนถวายดวงประทีป โซนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และในตอนค่ำมีพิธีจุดประทีปเวียนเทียน โดยทุกโซนจะมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายให้ผู้ที่มาร่วมงานทั้งที่เป็นชาวพุทธและต่างความเชื่อ เข้าใจในสิ่งที่ทำ ดังนั้น ผู้มาร่วมงานนี้จึงได้ทั้งบุญ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และวิธีเข้าถึงสันติสุขภายในด้วยสมาธิ ความสุขง่ายๆ ที่ใครๆก็ทำได้

 

 

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระครูอานันทกิจจานุกูล รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ในประเทศสิงคโปร์ เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ฮาลิมา ยาขอบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม ยุวชน และกีฬา, นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส อัครราชทูตที่ปรึกษา รวมทั้งบาทหลวง ไมเคิล เดอ ครูส หัวหน้าคณะบาทหลวงนิกายโรมันแคทอลิค มาเป็นเกียรติในพิธีสำคัญครั้งนี้ด้วย

 

 

รับชมวิดีโอ งานวันวิสาขบูชาที่ประเทศสิงคโปร์

บทความที่เกี่ยวข้อง: วันวิสาขบูชา

บทความอื่นๆในหมวดนี้