มอบข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดนราธิวาส :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มอบข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดนราธิวาส
มูลนิธิธรรมกาย ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือวัดและชาวบ้าน อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555 พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ดำริให้จัดส่งข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย นำไปมอบเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์, เจ้าหน้าที่, ทหาร, ตำรวจและประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยจัดพิธีมอบถวายแด่คณะสงฆ์ ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และได้รับความเมตตาจากพระอภิวัฒน์ อภัสสโร ผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดทองดีประชาราม เป็นผู้รับมอบ

สำหรับวัดที่มารับประกอบด้วย วัดทองดีประชาราม, วัดชลเฉลิมเขต, วัดดาเซะ และที่พักสงฆ์ทรายทอง ในเขตอำเภอสุไหงโกลก นอกจากนี้ วัดต่างๆที่มารับของช่วยเหลือยังนำไปช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเจริญสุข, ชุมชนสันติสุข, ชุมชนสวนมะพร้าว, ชุมชนตันหยงมะลิ, ชุมชนกูโบล์, ชุมชนโกลกวิลเลจ, ชุมชนทรายทอง, ชุมชนดงงูเห่า, ชุมชนหลังด่าน และชุมชนนริศรา จำนวนทั้งสิ้น 670 หลังคาเรือน นอกจากนี้ ยังมีทหารเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาส 36, อาสาสมัคร, เทศบาลเมืองสุไหงโกลก และอาสาสมัครป้องกันภัยพล เข้ามารับมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ด้วย

บทความอื่นๆในหมวดนี้