มอบข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดยะลา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มอบข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดยะลา

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหมายให้คณะกัลยาณมิตรจังหวัดยะลา นำข้าวสารอาหารแห้งที่รับมาจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปถวายแด่พระภิกษุในอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2555ณ วัดเนรัญชราวาส ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีพระครูปัญญาวิสารัท รักษาการเจ้าคณะตำบลบันนังสตา เจ้าอาวาสวัดเนรัญชาวาส และพระครูปลัดสมศักดิ์ ปุสสวโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบันนังสตา รักษาการเจ้าอาวาสวัดจินดาพลาราม พร้อมด้วยคณะภิกษุสงฆ์ในเขตอำเภอบันนังสตา เป็นตัวแทนในการรับถวายในครั้งนี้

ภายหลังที่รับถวายแล้ว พระเถระที่เป็นตัวแทนก็จะนำไปมอบให้กับวัด, สำนักสงฆ์ ในเขตอำเภอบันนังสตา, อำเภอเบตง, อำเภอธารโต ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

  • เขตบันนังสตา ได้แก่ วัดเนรัญชลาวาส, วัดตลิ่งชัน, วัดเขาน้ำตก, วัดเจริญธรรม, วัดถ้ำทะลุ, วัดปิยะธรรมาราม, วัด กม.26 ใน, วัดจินดาพลาราม, สำนักสงฆ์ถ้ำเขาไทย, สำนักสงฆ์ชาญคูหา, สำนักสงฆ์ กม.26 นอก, สำนักสงฆ์ บ้านฉลองชัย
  • เขตอำเภอเบตง ได้แก่ วัดกม.29
  • เขตอำเภอธารโต ได้แก่ วัดธารโต, วัดเขาบันนังกะแจะ, วัดคงคานิมิต, วัดคอกช้าง, วัดตาพะเยา, วัดบ่อหิน, วัดศรีนคร, สำนักสงฆ์ไทยพัฒนา
  • นอกจากนี้ยังไปมอบให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบวัดในเขตอำเภอธารโต, อำเภอบันนังสตา ตลอดจนทหาร-ตำรวจ ที่รักษาความปลอดภัยให้กับวัดและชาวบ้านด้วย

ต่อมาในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 คณะกัลยาณมิตรจังหวัดยะลา นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับมาจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปถวายแด่พระภิกษุในอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ณ วัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยมีพระครูปิยะธรรมานิเทศ เจ้าอาวาสวัดบาละ เป็นตัวแทนในการรับถวายในครั้งนี้

ภายหลังที่รับถวายแล้วได้มีตัวแทนจากวัด, สำนักสงฆ์, ชาวบ้าน, ทหาร, ตำรวจ, อาสาสมัคร ในเขตตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา มารับมอบข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ วัดบาละ, วัดบะหา, วัดคชศิลา, วัดตาชี, บ้านบาโหย, บ้านลาบู, บ้านมาเร็ง, บ้านไร่ใน, บ้านบาบอป่าพร้าว, ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านบาละ, ชาวบ้านหมู่ 2 บ้านคลองน้ำใส, ชาวบ้านหมู่ 3 บ้านคชศิลา, ชาวบ้านหมู่ 4 บ้านหินลูกช้าง, ชาวบ้านหมู่ 5 บ้านสี่สิบ, ชาวบ้านหมู่ 6 บ้านใหม่, ชาวบ้านหมู่ 7 บ้านคลองปุด, ชาวบ้านหมู่ 8 บ้านคลองชิง, ชาวบ้านหมู่ 9 บ้านคลองพี, ชาวบ้านหมู่ 10 บ้านเบาะยี, ชาวบ้านหมู่ 11 บ้านจุฬากร, ทหารพราน ชศ.ร้อย 9 ชศ.ร้อย 8 ชศ.ร้อย 1, ตำรวจตระเวนชายแดน ลาบู และตำรวจตะเวนชายแดนคลองน้ำใส

การลำเลียงข้าวสารอาหารแห้งจากวัดพระธรรมกายมายังวัดเนรัญชลาวาส อำเภอบันนังสตา และวัดบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ด้วยรถบรรทุกสิบล้อ มีด้วยกัน 3 เที่ยว เที่ยวแรกมาถึงวันที่ 14 พฤษภาคม เที่ยวที่สองมาถึงวันที่ 21พฤษภาคม โดยนำข้าวสารอาหารแห้งมาลงไว้ที่วัดเนรัญชลาวาส อำเภอบันนังสตา ส่วนเที่ยวที่ 3 มาถึงวันที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งนำข้าวสารอาหารแห้งมาลงที่วัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยมีทหารและตำรวจช่วยลำเลียงถ่ายเทจากรถบรรทุกสิบล้อมาไว้ที่วัดดังกล่าวทั้งสามเที่ยว

สำหรับจำนวนข้าวสารอาหารแห้งทั้งสามเที่ยวนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ข้าวสารจำนวน 9 ,000 กิโลกรัม, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 150,000 ซอง, ปลากระป๋องจำนวน 30,000 กระป๋อง, วุ้นเส้น (ห่อเล็ก) จำนวน 20,000 ห่อ และเครื่องดื่มประเภททรีอินวันและพร้อมดื่ม จำนวน 10,000 ซอง, เส้นหมี่ 10,000 ซอง นอกจากนี้ ยังมีขนมประเภทสแนก, ยาสามัญประจำบ้าน, เวชภัณฑ์, ผงซักฟอก, สบู่, ยาสีฟัน, ยาสระผม, น้ำยาล้างจาน อีกเป็นจำนวนมากที่นำมามอบในครั้งนี้

การถวายข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้รับมาจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบอันยาวนาน 7 ปี ทำให้พระภิกษุสามเณรไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ และยังส่งผลให้ชาวบ้านอยู่อย่างหวาดระแวง จนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขดังเช่นที่ผ่านมาในอดีต และยังเป็นการให้กำลังใจแก่ทหาร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, อาสาสมัคร ที่รักษาความปลอดภัยแก่พระภิกษุสามเณรและชาวบ้านอีกด้วย

 

พระครูปัญญาวิสารัท เจ้าอาวาสวัดเนรัญชลาวาส รักษาการเจ้าคณะตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา กล่าวว่า “ไม่ได้ออกบิณฑบาตมาเป็นเวลานานแล้ว ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้มาก็มาแบ่งปันให้ญาติโยม ให้ทหาร ให้แต่ละเขตในอำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต ให้กับญาติโยมที่มากับพระที่มารับของด้วย”

 

 

 

 

พระครูปลัดสมศักดิ์ ปุสสวโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดจินดาพลาราม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กล่าวว่า “ข้าวสารอาหารแห้งมีประโยชน์มาก ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ, สามเณร, ทหาร, ตำรวจ, อาสาสมัคร หรือญาติธรรมที่มาวัด เมื่อรับไปแล้วก็จะแจกจ่าย ไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้ง, ข้าวสาร, ปลากระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ก็จะให้ลูกศิษย์ไปประกอบเป็นอาหารถวายพระคุณเจ้าที่ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้”

 

 

 

พระครูปิยะธรรมานิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา กล่าวว่า “ในเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับว่ารุนแรงขึ้นทุกวันๆ แต่ถ้าพูดถึงข้างนอก เช่นอำเภอยะหา วัดตาชี วัดสวนแก้ว เคยมีระเบิดโดนพระตายไปสองรูป วัดพระธรรมกายเอาของมาถวาย อาตมาก็ให้กันทุกหมู่บ้าน อิสลาม พุทธ ก็ให้ทุกหมู่บ้าน ก็แจกจ่ายปันกันไป เป็นสิ่งที่เราดึงจิตใจอยู่กันได้ความสามัคคี ถ้าเราไม่มีความสามัคคีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้”

 

 

 

พันตำรวจเอกเจริญ ธรรมขันธ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา กล่าวว่า “ตั้งปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์รุนแรงก็เกิดขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2555 เหตุการณ์ก็เบาลงเล็กน้อย ส่วนเครื่องอุปโภคบริโภค จะนำไปให้หน่วยงานรักษาความสงบในพื้นที่ กองกำลังตามจุดตรวจของตำรวจ, ของอาสารักษาดินแดน, ของชุดรักษาความสงบเรียบร้อย จะนำไปแจกจ่ายให้ทั่วถึงกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในการปฏิบัติหน้าที่”

 

 

 

ร้อยโทเสด็จ ชูแก้ว ผู้บังคับการกองร้อยทหารพรานที่ 4709 กล่าวว่า “ทางทหารก็จะนำไปให้ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ในอำเภอบาละ มีด้วยกัน 3 ครัวเรือน ซึ่งได้รับผลกระทบ เพราะหัวหน้าครอบครัวไม่ได้อยู่บ้าน จะนำข้าวสารอาหารแห้งไปให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ”

 

 

 

 

นายประเคียง สวัสดี ชาวบ้านตำบลประแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กล่าวว่า “จากเหตุการณ์ไม่สงบที่ผ่านมา ได้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ชาวไทยพุทธโดนทำร้ายเป็นจำนวนมาก ถ้าอยู่ในหมู่บ้านก็จะได้รับความสะดวกสบาย แต่ความทุกข์ในใจมันมี ขอกราบขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่เป็นห่วงเป็นใยชาวพุทธในกลุ่มเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารยากลำบาก ก็ขอขอบคุณในความหวังดีในครั้งนี้”

 

 

 

รับชมวีดิโอ มอบข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดยะลา

บทความอื่นๆในหมวดนี้