วัดพระธรรมกายจัด วิสาขะนานาชาติ ทั่วโลก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายจัด วิสาขะนานาชาติ ทั่วโลก

วันวิสาขบูชา นอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นวันสำคัญของโลกด้วย เพราะเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2542 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เนื่องจากเป็นวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในปีนี้ครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยซึ่งถือว่าพระองค์ทรงเป็นบรมครูของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก จึงเป็นโอกาสดีที่พุทธบริษัททั้งหลาย ควรให้ความสำคัญและระลึกถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และน้อมนำพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติ ซึ่งวันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

ด้าน พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย แจ้งว่า ขณะนี้วัดพระธรรมกายได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน “วิสาขบูชา” ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน รองรับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมงานจากทั่วประเทศกว่า 100,000 คน เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ โดยภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 2,000 รูป ภาคสาย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและเจริญสมาธิภาวนา ภาคบ่ายเป็นพิธีบวชอุทิศชีวิตสามเณร จำนวน 12 รูป ณ พระอุโบสถ วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม (ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ภาคค่ำ เวลา 19.30 น. เป็นพิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ

ในส่วนของกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติในต่างประเทศ วัดสาขาของวัดพระธรรมกาย ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

ประเทศสิงคโปร์

จัดงานวิสาขบูชาขึ้นเป็นปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม ณ ย่านใจกลางชุมชน Bukit Batok ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมนิทรรศการพุทธประวัติ และวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน โดยจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ โซนสรงน้ำพระพุทธรูป, ถวายดอกบัว, ถวายดวงประทีป, บูชาพระบรมสารีริกธาตุ และห้องนั่งสมาธิ ในแต่ละโซนจะมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบาย และให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงาน นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจาก พระครูอานันทกิจจานุกูล รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ในประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ฯพณฯ ฮาลิมา ยาขอบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม ยุวชน และกีฬา ประเทศสิงคโปร์ ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

ประเทศอินเดีย

จัดงานวิสาขบูชาขึ้นเป็นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ณ เมืองทาเน่ โดยความร่วมมือระหว่าง วัดพระธรรมกาย และองค์กรสมานเวย์ ปราทิชธาน ได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ บาบันเรา พัชภูติ รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาชนเผ่าแห่งรัฐมหาราษฏะ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิกรม พัชภูติ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยปาริกรัมมะ และชาวอินเดียเป็นจำนวนมาก มาร่วมงานจุดประทีปและลอยโคมวิสาขบูชาในครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังได้จัดงานวิสาขบูชาที่ ประเทศโอมาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ประเทศมองโกเลีย และ ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 4 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ส่วนวัดสาขาของวัดพระธรรมกายทั่วโลกใน 25 ประเทศ ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมที่จะจัดงานวิสาขบูชานานาชาติอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน

จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนมาร่วมทำข่าวในวันและเวลาดังกล่าว

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้