กมธ.ศาสนาฯ จัดแถลงข่าวบวชพระเข้าพรรษา 1 แสนรูป ฉลองพุทธชยันตี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กมธ.ศาสนาฯ จัดแถลงข่าวบวชพระเข้าพรรษา 1 แสนรูป ฉลองพุทธชยันตี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. ที่ห้องแถลงข่าว อาคาร 1 รัฐสภา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย และอีกกว่า 40 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าวโครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

 

 

โดย นายสันตศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการบวชว่า มีสาเหตุมาจากปัจจุบันจากตัวเลขทางสถิติที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำรวจ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ระบุว่าในประเทศไทยมีวัดร้างกว่า 5,000 วัด ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงสภาวะความน่าเป็นห่วงของสถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน การที่มีวัดร้างเป็นจำนวนมาก และไม่มีพุทธบุตรจำพรรษา ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่มีที่พักพิงทางใจ และขาดการหล่อหลอมศีลธรรม เมื่อจิตใจของผู้คนห่างไกลจากศีลธรรมแล้ว ปัญหาต่างๆทางสังคมก็ตามมา แม้แต่กิจวัตรขั้นพื้นฐานของชาวพุทธ คือ การทำบุญตักบาตรก็ลดน้อยลง

 

 

สาเหตุสำคัญอีกประการที่ทำให้วัดต่างๆถูกปล่อยให้รกร้าง อันเนื่องมาจากค่านิยมในการบวชของชายไทยในยุคปัจจุบันลดน้อยลง ครั้นบวชแล้วไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้ ทำให้ขาดความซาบซึ้งถึงคุณค่าในชีวิตสมณะ ดังนั้น จึงมักจะนิยมบวชกันในช่วงเวลาสั้นๆตามประเพณีเท่านั้น จนกระทั่งมีโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2552 และโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ในปี พ.ศ.2553 – 2554 ที่ผ่านมา โดยจัดหลักสูตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการให้ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ เมื่อถึงช่วงสุดท้ายของโครงการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมฟื้นฟูพระพุทธศาสนา “เดินธุดงค์” เพื่อพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง รวมถึงเป็นการปลุกศรัทธาของชาวพุทธให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

 

ด้านนายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้กล่าวเสริมว่า “สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 1 แสนรูปฯ ในครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนา ได้เข้ามาร่วมเป็นองค์กรภาคีหลักที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยง่าย และในปีนี้ครบรอบพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นโอกาสดีที่พุทธบริษัททั้งหลาย ควรให้ความสำคัญและจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในส่วนของการอุปสมบทหมู่ จำนวน 1 แสนรูป ไม่ใช่เรื่องง่าย จุดสำคัญอยู่ที่พลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต้องร่วมมือกัน

 

 

รับชมวีดิโอ กมธ.ศาสนาฯ แถลงข่าวบวชพระ 1 แสนรูป

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: อุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา พ.ศ.2555

บทความอื่นๆในหมวดนี้