มอบข้าวสารอาหารแห้ง สงขลา, ยะลา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มอบข้าวสารอาหารแห้ง สงขลา, ยะลา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบหมายให้กัลยาณมิตรในจังหวัดยะลานำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จำนวน 2 คันรถสิบล้อ น้ำหนัก 24 ตัน ไปมอบช่วยเหลือพระสงฆ์, ทหาร, ตำรวจ, ครู, นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้ทำพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดนิคมเทพาราม โดย พระครูสุเทพธรรมาโชติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพา เจ้าอาวาสวัดนิคมเทพาราม เป็นประธานรับมอบ และจะนำไปช่วยเหลือแก่ทหาร, ตำรวจ, ครู, นักเรียน ร่วมถึงชาวบ้านในอำเภอเทพาต่อไป

ในวันรุ่งขึ้น คณะให้ความช่วยเหลือจากมูลนิธิธรรมกายได้เดินทางไปมอบข้าวสารอาหารแห้งที่วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีพระครูโสภิตพุทธาภิรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส เป็นประธานรับมอบ และในวันเดียว พระครูโสภิตพุทธาภิรัตน์ ได้นำอาหารแห้งที่รับถวายไปมอบช่วยเหลือแก่ตำรวจตระเวนชายแดน, โรงเรียน และประชาชนในอำเภอเบตง อีกด้วย

ความช่วยเหลือโดยการนำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป ไปช่วยเหลือพระภิกษุ, ประชาชน, ครู, นักเรียน, ทหาร และตำรวจ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทำการมอบข้าวสารอาหารแห้งไปแล้วจำนวนกว่า 3,600 ตัน และจะยังคงทำการช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะสงบดังเดิม

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้