มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง 33 วัด จ.นราธิวาส :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง 33 วัด จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดประชาภิรมย์ (โรงเรียนเทศบาล 5) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีตักบาตรพระ 201 รูป โดยมี พระครูปิยะวรคุณ เจ้าคณะอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และพลตำรวจตรีโชต ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาสซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวาระวันแม่แห่งชาติ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ชุมชน ได้มีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งจะเป็นรากฐานของสังคมที่เข้มแข็งต่อไป

 

 

ในวันเดียวกัน วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มอบหมายให้พระสุชยา มุนิเสฎโฐ และกัลยาณมิตรจังหวัดนราธิวาส นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จำนวน 1 คันรถสิบล้อ น้ำหนัก 16 ตัน ไปมอบช่วยเหลือคณะสงฆ์ 33 วัด ในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ วัดปากบ่อ, วัดท่ามะปราง, วัดโคกยาง, วัดรัตนานุภาพ, วัดบุณาราม, วัดโบราณสถิต, วัดเชิงเขา, วัดเกษมประทีป, วัดประชุมชลธาราราม, วัดป่าไผ่, สำนักสงฆ์ราษฎร์บำรุงธรรม, วัดทรายขาว, วัดชลธาราวาส, วัดชลธารานิสิงเห, วัดพนาสณฑ์, วัดพระพุทธ, วัดสังฆสิทธาราม, วัดพรหมนิวาส, วัดประชาภิรมย์, วัดโคกมะปราง, วัดรัตนานุสรณ์, วัดบางขุนทอง, วัดคันธิการาม, วัดพิกุลทอง, วัดเกษตรธิการาม, วัดไม้งาม, วัดโคกเคียน, วัดอุไร, วัดไอบาลอ, วัดนภาราม, วัดเขานาคา, วัดโคกโก และวัดดุซงญอ โดยจัดทำพิธีมอบ ณ วัดประชาภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มอบหมายให้พระสุชยา มุนิเสฎโฐ และกัลยาณมิตรจังหวัดนราธิวาส นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จำนวน 1 คันรถสิบล้อ น้ำหนัก 16 ตัน ไปมอบช่วยเหลือคณะสงฆ์ 33 วัด ในจังหวัดนราธิวาส

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้