มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดปัตตานี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดปัตตานี

ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหมายให้คณะกัลยาณมิตรจังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนกัลยาณมิตรทั่วโลก นำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความสงบในจังหวัดปัตตานี จำนวน 16 วัดรวมทั้งแจกจ่ายให้ตัวแทนประชาชน และคณะครูจากโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีด้วย ซึ่งทำพิธีรับมอบ ณ วัดดิษฐาวาส ตำบลท่าข้าม อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายบุญไทย กาฬศิริ นายอำเภอปานาเระ เป็นประธาน

วัดทั้ง 16 วัดที่มารับมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ ประกอบด้วย วัดควนนอก, วัดควนใน, วัดญาณโนทัย, วัดมะหิงสาราม, วัดดอนกลาง, วัดดอนตะวันออก, วัดดิษฐาวาส, วัดเทพนิมิต, วัดศรีสุดาจันทร์, วัดจันตะคาม, วัดพรหมประสิทธิ์, วัดสำเภาเชย, วัดสาละวัน, วัดโพธาราม, วัดมะปริงวารีราม, วัดหงสาราม, คณะอุบาสิกาแก้ววัดดิษฐาวาส และโรงเรียนเมืองปัตตานี

สำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่ได้นำมามอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 5 หมื่นซอง, ข้าวสาร จำนวน 5 พันกิโลกรัม, ปลากระป๋อง จำนวน 1 หมื่นกระป๋อง, วุ้นเส้นจำนวน 5 พันห่อ, ปลากอบจำนวน 5 พันกระป๋อง และยาสามัญประจำบ้าน, ยาตำราหลวง พร้อมด้วยเครื่องเวชภัณฑ์ จำนวน 20 ชุด

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในแต่ละครั้ง ล้วนสร้างความความปลื้มปีติและซาบซึ้งใจแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ เป็นอย่างยิ่ง ตัวแทนผู้รับมอบในครั้งนี้ ได้แสดงความขอบคุณมูลนิธิธรรมกาย ที่ได้ส่งข้าวสารอาหารแห้งมาให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ถือว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้