ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ นราธิวาส :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ นราธิวาส

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหมายให้คณะกัลยาณมิตรจังหวัดนราธิวาส และนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวัดประชุมชลธาราวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทนในการมอบข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย แด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 9 วัด และ 2 สำนักสงฆ์ ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี โดยมี พระครูสถิตสีลขันธ์ เจ้าอาวาสวัดโบราณสถิต เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานสงฆ์

 

สำหรับคณะสงฆ์วัดและสำนักสงฆ์ที่มารับถวายข้าวสารอาหารแห้ง จากอำเภอสุไหงปาดี จำนวน 7 วัด ได้แก่ วัดประชุมชลธารา, วัดโบราณสถิต, วัดประดิษฐ์บุปผา, วัดลอยประดิษฐ์, วัดโคกตา, วัดปริมังคลาวาส, วัดรัตนานุภาพ จากอำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดเจาะไอร้อง, วัดปิเหล็ง และจาก 2 สำนักสงฆ์ในอำเภอเจาะไอร้อง ได้แก่ สำนักสงฆ์บ้านราษฎร์บำรุงธรรม และสำนักสงฆ์โคกสิแต

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้