อุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 104 ปี คุณยายอาจารย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

อุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 104 ปี คุณยายอาจารย์

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 104 ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย

ขอเชิญลูกหลานคุณยายฯ บวชบูชาธรรม แสดงความเคารพรักหลวงปู่ฯ ครูไม่ใหญ่ และคุณยายอาจารย์ฯ อบรมระหว่างวันที่ 5 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (รวม 30 วัน) ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี สมัครเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย หมายเลขโทรศัพท์ : 081-483-2948, 08-3136-9516 หรือทุกวัน ที่ระเบียง 3 สภาธรรมกายสากล

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นศิษย์เอก "หนึ่งไม่มีสอง" ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ท่านคือผู้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ด้วยการรวมหมู่คณะมาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย จนกลายเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่รองรับการสร้างบารมี, การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลกนับล้านคนในปัจจุบัน และจะกลายเป็นสถานที่รวมพุทธบุตร และสาธุชนนับล้านคนในอนาคตอันใกล้นี้ จึงกล่าวได้ว่าหากไม่มีคุณยายอาจารย์ ก็ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ (พระเทพญาณมหามุนี) ไม่มีวัดพระธรรมกาย และไม่มีหมู่คณะนักสร้างบารมีในวันนี้

เนื่องในวาระครบ 104 ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของคุณยายอาจารย์ฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 มกราคม ในปีนี้ จึงเป็นโอกาสทองของเหล่าศิษยานุศิษย์ ลูกหลานยายทั่วโลก ที่จะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเอง และบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ฯ ผู้เป็นมหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ผู้บวชย่อมได้อานิสงส์แห่งบุญจากการบวช ได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี และยังมีโอกาสได้ บวชบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ฯ ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาอันประเสริฐกว่าการบูชาทั้งปวง ผลานิสงส์แห่งการบรรพชาอุปสมบท มีมากมายสุดจะนับจะประมาณได้ เช่น ย่อมทำให้ได้เกิดเป็น มนุษย์ผู้มีปัญญา มีสัมมาทิฏฐิ ได้เกิดในดินแดนที่มี พระพุทธศาสนา มีโอกาสได้สร้างบุญบารมีต่อไปใน ภพชาติเบื้องหน้าอย่างน้อย 64 กัป (ระยะเวลาการอุบัติขึ้น-ตั้งอยู่-สูญสลายของโลกในหนึ่งรอบ) และบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ตลอดจนผู้สนับสนุนการบวชย่อมได้อานิสงส์เช่น เดียวกันถึง 32 กัปทีเดียว

การรับสมัคร

 • สมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ หรือ สภาธรรมกายสากล ระเบียง 3 หรือ 08-1416-3823, 08-3136-9516 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 มกราคม พ.ศ.2556
 • สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและคำขานนาคได้ที่
 • http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=337DDF39DA1JDY46GVL9DGB9Z9RW8U

หลักฐานการรับสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด
 5. ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจเลือดและผลเอ็กซเรย์ปอดจากโรงพยาบาล
 6. ใบรับรอง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง

คุณสมบัติ

 1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป   และมีอายุระหว่าง 20-50 ปี
 2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
 3. ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญ ผู้ประสานงานภาคและหัวหน้าภาค  ที่ตนเองสังกัด
 4. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาค ในวันสัมภาษณ์
 5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
 6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
 7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น   โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด ต้องไม่  ติดยาเสพติดและผ่านการตรวจร่างกายในวันปฐมนิเทศ
 8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้เป็นภาระต่อผู้อื่น
 9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ
 10. ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคมและไม่มีรอยสัก   อันไม่เหมาะสม

กำหนดการอบรม

1.ระยะเวลาการอบรม

 • วันที่ 5 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

2.วันสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค

 • วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2555 และ 30 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา (SPD 9 ชั้น 1 สภาฯ)

3.กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ

 • วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 13.30 น. ปฐมนิเทศ ณ สภาธรรมกายสากล ระเบียง 3
 • พิธีปลงผม วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 16.00น.

4.พิธีบรรพชาอุปสมบท

 • วันที่ 12 - 13 มกราคม พ.ศ.2556

5.สิ้นสุดการอบรม

 • วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

6.ปฏิบัติธรรมพิเศษ

 • เดินทางขึ้นปฏิบัติธรรม  ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ของใช้ในโครงการ

 1. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง 1 ผืน ถุงเท้ากันหนาวสีเหลืองหรือ น้ำตาล 1 คู่
 2. ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด
 3. เสื้อพระราชทานแขนสั้น สีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว
 4. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน  ไฟฉายและถ่านไฟฉาย
 5. กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำหรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัว  (สีเหลือง)
 6. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
 7. มีดโกนหนวด และใบมีดโกน อย่างน้อย 4 ใบ
 8. รองเท้าสุภาพ สีน้ำตาล 1 คู่

ของที่ไม่ควรนำมาในการอบรม

 1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
 2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
 3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆ ทุกชนิด (วิทยุ ซีดี MP3 MP4)
 4. กระจกเงา รูปภาพญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
 5. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น
 6. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ

(คณะกรรมการจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านั้นแทนระหว่างการอบรม)

รับชมวิดีโอ อุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 104 ปี คุณยายอาจารย์