ธุดงคสถานพิษณุโลก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ธุดงคสถานพิษณุโลก

ธุดงคสถานพิษณุโลก (Dhutanka Pitsanulok)

ที่ตั้ง

 • เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
 • 7 Moo 2, Wang Nok Aen, Wang Thong, Pitsanulok, Thailand, Postal code: 65130

ติดต่อธุดงคสถานพิษณุโลก

 • โทรศัพท์ 089-699-5072, 083-197-6655, 089-433-0072
 • โทรสาร (055) 989597
 • Tel: 089-699-5072, 083-197-6655, 089-433-0072
 • Fax: (055) 989597
 • E-mail: [email protected]                                                         

ประธานสงฆ์

พระครูสมุห์เชิดศักดิ์ สตฺติโชโต (Phrakruesamu Cherdsak Sattichoto)

 • อายุ 47 ปี พรรษา 24
 • การศึกษาทางธรรม: นักธรรมเอก
 • การศึกษาทางโลก: ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการ) พธ.บ. (พุทธศาสตร์) ระดับปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 • ตำแหน่งหน้าที่: ประธานสงฆ์ธุดงคสถานพิษณุโลก

ข้อมูลเบื้องต้น

ธุดงคสถานพิษณุโลก คือ โรงเรียนสอนศีลธรรมให้กับมหาชน โดยมีแนวทางสำคัญ คือ สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี

 • ห่างจากอำเภอวังทอง 15 กิโลเมตร
 • ห่างจากค่ายทหารสฤษดิ์เสนา 1 กิโลเมตร
 • ห่างจากหมู่บ้านวังกะบาก 800 เมตร
 • ห่างจากสถานีอนามัย 200 เมตร
 • ห่างจาก อบต. 500 เมตร
 • จากธุดงคสถานพิษณุโลกไปวัดพระธรรมกาย ระยะทาง 387 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2531 พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้ดำริที่จะสร้างศูนย์กลางสอนศีลธรรมและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ซึ่งไปมาสะดวก มีบรรยากาศวิเวก สงบร่มรื่น สะอาด เป็นปฏิรูปเทส 4 เหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาภาคเหนือตอนล่าง ดังนั้น ในปี พ.ศ.2532 ราวเดือนมิถุนายน คณะกัลยาณมิตรจังหวัดพิษณุโลกจำนวนกว่า 40 คน นำโดย คุณประชา ธีรวิทย์ ได้รวบรวมกองทุนจัดหาซื้อที่ดินจำนวน 22 ไร่ และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ อาทิ เรือนพักพระภิกษุ สามเณร หอฉัน สำนักงาน ศาลาอเนกประสงค์ โดยอาศัยทุนการพัฒนาจากผู้มีจิตศรัทธา ในขณะระหว่างการก่อสร้างในปี พ.ศ.2532 – 2536 ได้ตั้งชื่อว่า “ศูนย์กัลยาณมิตรพิษณุโลก”

ต่อมาวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2537 ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากล เห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สาขาของมูลนิธิธรรมกาย โดยใช้ชื่อว่า “ธุดงคสถานพิษณุโลก (มูลนิธิธรรมกาย)” ในขณะเดียวกันนั้นในปี พ.ศ.2535 คณะกัลยาณมิตรได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้มีตัวแทนพระภิกษุจากวัดพระธรรมกายมาจำพรรษา เพื่อเป็นเนื้อนาบุญและเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ในปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษา 15 รูป สามเณร 35 รูป

ธุดงคสถานพิษณุโลกดำเนินการก่อสร้างเพื่อพัฒนาพื้นที่ ควบคู่ไปกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย จนถึงปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 100 ไร่ และเป็นที่ยอมรับของสาธุชน, เจ้าคณะปกครองในพื้นที่ เหล่าสาธุชนผู้มีความศรัทธาได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

กิจกรรม

นอกเหนือไปจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสอนการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) แล้ว ธุดงคสถานพิษณุโลกยังได้จัดโครงการเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย และพื้นฟูศีลธรรมโลก ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ

 • โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
 • โครงการอบรมบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน
 • โครงการอบรมนิสิตนักศึกษา นักเรียน ข้าราชการ ตามสถาบันหน่วยงานต่างๆ
 • โครงการมวลชนสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน
 • โครงการสร้างเครือขายคนดี เช่น บวชอุบาสิกาแก้ว, อบรมจริยธรรมกลุ่มอาวุโส ตำบลวังนกแอ่น, อบรมทหารเกณฑ์ ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา
 • โครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรม เช่น บ้านกัลยาณมิตร, ปฏิบัติธรรมพิเศษ
 • โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทั่วไทย
 • โครงการเทเหล้าเผาบุหรี่
 • โครงการบริจาคช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม
 • โครงการมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ไม่เกิน 15 กิโลเมตร

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอวังทอง

 • วัดวังทองวราราม
 • วัดราชคีรีหิรัณยาราม
 • น้ำตกวังนกแอ่น
 • น้ำตกแก่งซอง
 • น้ำตกปอย หรือปรอย
 • น้ำตกแก่งโสภา
 • บึงราชนก

แผนที่แสดงเส้นทางไปธุดงคสถานพิษณุโลก


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แผนที่่แสดงที่ตั้งค่ายสฤษดิ์เสนา

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้