วัดวังกอง จังหวัดเชียงใหม่ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

วัดวังกอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดวังกอง (Wat Wangkong)

ที่ตั้ง

 • เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านวังกอง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
 • 111 Moo 2, Banwangkong, Bo luang, Hod, Chiang Mai, Thailand Postal code: 50240

ติดต่อวัดวังกอง

 • โทรศัพท์ 086-911-1688, 085-100-0732
 • Tel: 086-911-1688, 085-100-0732
 • Email: [email protected]

เจ้าอาวาส

พระครูสุนันทนิเวศน์ (พระสำเริง อุปลคุโณ) / Phrakhru Sunanthaiwet

 • ตำแหน่งหน้าที่: เจ้าอาวาสวัดวังกอง

ข้อมูลเบื้องต้น

คำว่า “วังกอง” แต่เดิมเมื่อมีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านบ่อหลวง เพื่อมาเลี้ยงสัตว์และทำไร่ ปลูกข้าว 4 – 5 หลังคาเรือน บริเวณหมู่บ้านนั้นเป็นวังน้ำ มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี เสียงวังน้ำวนนั้นจะดังเหมือนเสียงกลอง ชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่ในระยะแรกๆ จึงตั้งชื่อว่า “บ้านวังกอง” หรือ “วังก๋อง”

ประวัติความเป็นมา

วัดวังกองเริ่มต้นเป็นอาศรมชื่อ “วังก๋อง” โดยมีพระเพชร (ถิ่นกำเนิดอยู่สันกำแพง) เดินทางมาพักที่อาศรมวังก๋องนี้เป็นครั้งคราว เมื่อมีความคุ้ยเคยกับชาวบ้านมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านวังกอง ซึ่งตอนนั้นมีประมาณ 15 – 20 หลังคาเรือน สถาปนาเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ.2460 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เริ่มก่อสร้างเป็นศาลาบำเพ็ญบุญและกุฏิ 1 หลัง โดยสร้างเป็นอาคารไม้ มุงหญ้าคา บนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่

ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2462 คณะศรัทธาชาวบ้านได้ร่วมกันกำหนดอาณาเขตบริเวณที่จะสร้างเป็นสำนักสงฆ์ประจำหมู่บ้านให้มีขอบเขตที่แน่นอน โดยย้ายจากสถานที่เดิมออกไปอีกประมาณ 50 เมตร เพราะมีการตัดถนนดินผ่ากลางที่วัดพอดี ดังนั้น จึงได้กำหนดเขตที่ดินใหม่เพื่อจัดตั้งเป็นวัด ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา เริ่มต้นก่อสร้างเป็นวิหาร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ก่อฉาบด้วยปูนหลังคาเป็นไม้ และก่อสร้างกุฏิ 1 หลัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร สร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงด้วยไม้เช่นกัน มีชื่อตามหมู่บ้านว่า “วัดวังกอง” แต่ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกว่า “วัดวังก๋อง”

กิจกรรม

นอกจากพิธีทอดกฐินประจำปี, งานบุญตามประเพณีท้องถิ่น และสอนการปฏิบัติธรรมตาวแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) แล้ว วัดวังกองยังจัดโครงการต่างๆเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และฟื้นฟูศีลธรรมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย โครงการอบรมศีลธรรมให้แก่เยาวชน เป็นต้น

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอฮอด

 • บ้านไร่ไผ่งาม
 • วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
 • สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)
 • อุทยานแห่งชาติแม่โถ
 • อุทยานแห่งชาติออบหลวง

แผนที่แสดงเส้นทางไปวัดวังกอง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้