ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา

ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม

(Nakorn Ratchasima Youth Training Center)

ที่อยู่

 • เลขที่ 100 หมู่ 11 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
 • 100 Moo 11, Thong Chai Nue, Pak Thong Chai, Nakhon Ratchasima, Thailand, Postal code: 30150

ติดต่อศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา

 • โทรศัพท์ 081-308-4701, 080-739-9134
 • Tel: 081-308-4701, 080-739-9134

ประธานสงฆ์

พระสุนันท์ ปญฺญานนฺโท (Phra Sunan Panyanantho)

ข้อมูลเบื้องต้น

 • ห่างจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประมาณ 27 กิโลเมตร (ถนนราชสีมา - ปักธงชัย)
 • ห่างจากวัดพระธรรมกาย ประมาณ 221 กิโลเมตร (ถนนมิตรภาพ)

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2544 โดย คุณพูน – คุณฉลวย โพธิ์งาม ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 87 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา แด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชัยโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย โดยใช้ชื่อในการสถาปนาว่า “ธุดงคสถานโคราช”

แนวทางในการสร้างศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา

 • สร้างศูนย์อบรมให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ สะอาด ร่มรื่น เหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม
 • สร้างพระให้เป็นพระแท้ คือ ฝึกอบรมพระภิกษุ สามเณร เหล่าธรรมทายาท ให้ถึงพร้อมด้วย ศีลาจาวัตรและคุณธรรมภายใน ให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา สามรถเป็นครูสอนศีลธรรมให้กับประชาชนได้
 • สร้างคนให้เป็นคนดี คือ สร้างคนดีมีศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จึงเปรียบเสมือนเสาหลักที่สำคัญอีกเสาหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยตระหนักว่า เด็กในวันนี้ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ในวันหน้า แต่เด็กในวันนี้จะเป็นผู้ดูแลประเทศชาติและพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงต่อไปในอนาคต พระสุนันท์ ปญฺญานนฺโท ประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จึงได้ก่อสร้างและพัฒนาที่ดินที่ได้รับการถวายมาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ ดังนี้

 • วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2544 ก่อสร้างอาคารหลังแรก เพื่อการอบรมเยาวชน
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 พิธียกเสาเอกศาลาแก้วสารพัดนึก, พิธีถวายที่ดินสร้างศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา และพิธีถวายศาลาแก้วสารพัดนึก
 • วันที่ 4 – 6 ธันวาคม พ.ศ.2544 เปลี่ยนชื่อจาก “ธุดงคสถานโคราช” เป็น “ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม”
 • วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2548 ได้เริ่มก่อสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรม เพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมในส่วนของประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องด้วยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มสร้างศูนย์อบรม มาจนถึงปี พ.ศ.2550 ได้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมาก

กิจกรรม

 • วันที่ 4 – 6 ธันวาคม พ.ศ.2544 ได้จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายแรก
 • วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2545 ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้นเป็นรุ่นแรก
 • วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2545 พิธีทอดผ้าป่าถวายศาลาแก้วเนรมิต ซึ่งเป็นศาลาหลังที่ 2 เพื่อการอบรมค่ายคุณธรรม
 • วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2545 พิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาธรรมสีมา ที่สามารถรองรับการอบรมได้อย่างสะดวกสบาย และเป็นอาคารที่มั่งคง แข็งแรง
 • วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2550 พิธีทอดกฐินสามัคคี และพิธีวางดวงแก้วสถาปนา อุโบสถตะวันชัย
 • วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2552 พิธีหล่อเสามงคลเศรษฐี และในปีเดียวกันนี้ได้เริ่มก่อสร้างโรงเรียนตะวันชัย
 • พ.ศ. 2553 ได้ปรับปรุงโรงครัว และก่อสร้างหมู่กุฏิสงฆ์ เพื่อรองรับการอบรมพระธรรมทายาท และได้มีการก่อสร้างที่พักใหม่ เพื่อรองรับการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน
 • พ.ศ.2556 ได้ทำการปรับปรุงอาคารหอฉันหลานยาย เพื่อการอบรมในส่วนราชการต่างๆ

นับแต่เริ่มก็ตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 12 ปี ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นปิดระหว่างภาคเรียน และอุปสมบทหมู่ทุกปี, ให้การอบรมเยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ตลอดจนจัดกิจกรรมบุญ อย่างตลอดต่อเนื่อง จนมีผู้ผ่านการอบรม ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาไปแล้วกว่า 350,000 คน

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอปักธงชัย

 • วัดหน้าพระธาตุ
 • กู่เกษม
 • เขื่อนลำพระเพลิง
 • อ่างเก็บน้ำลำสำลาย
 • มัชชาดาไหมไทย
 • จิมทอมสันฟาร์ม

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้