วัดทวีพูลรังสรรค์ จังหวัดนครนายก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

วัดทวีพูลรังสรรค์ จังหวัดนครนายก

วัดทวีพูลรังสรรค์ (Wat Taweepoonrangsan)

ที่ตั้ง

 • เลขที่ 53 หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
 • 53 Moo 6, Sai Mun, Ong Kharak, Nakhon Nayok, Thailand, Postal code: 26120

ติดต่อวัดทวีพูลรังสรรค์

 • หมายเลขโทรศัพท์ 081-405-1506, 091-083-4972
 • Tel: 081-405-1506, 091-083-4972
 • Email: [email protected]

เจ้าอาวาส

พระครูสุธรรมมังคโลภาส (Phrakrue Sutham Mangkhalophat)

 • ตำแหน่งหน้าที่: เจ้าอาวาสวัดทวีพูลรังสรรค์

ข้อมูลเบื้องต้น

 • ห่างจากวัดพระธรรมกาย ประมาณ 53 กิโลเมตร (ถนนรังสิต – นครนายก)
 • ห่างจากอำเภอเมืองนครนายก ประมาณ 28 กิโลเมตร (ถนนรังสิต – นครนายก และทางหลวงหมายเลข 3051)

อาณาเขต

 • ทิศเหนือจดถนนคลอง 29
 • ทิศใต้จดคลองบางใหญ่
 • ทิศตะวันออกจดคลองสาธารณะ
 • ทิศตะวันตกจดโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์

ประวัติความเป็นมา

วัดทวีพลูรังสรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ มีธรณีสงฆ์ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 52 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2508 เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดราษฎร์บำรุง” แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดคลอง 29” ตามชื่อคลองที่วัดตั้งอยู่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในชื่อ “วัดทวีพูลรังสรรค์” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2510 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

 • พระอุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2508 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ปูชนียวัตถุสำคัญ คือ พระพุธรูปองค์ใหญ่ที่ชาวบานเรียกกันว่า “หลวงพ่อพุทธนิมิตมงคล” หน้าตักกว้างประมาณ 4 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2513
 • หอสวดมนต์ กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 เป็นอาคารไม้
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 • ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2531 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2536 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • เมรุ สร้างเมื่อ พ.ศ.2536

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส ดังนี้

 • พ.ศ.2507 – 2546 พระครูวิวัฒน์รังสรรค์
 • พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน พระครูสุธรรมมังคโลภาส

กิจกรรม

นอกเหนือไปจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสอนการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) แล้ว วัดทวีพูลรังสรรค์ได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและฟื้นฟูศีลธรรมโลก อาทิ โครงการบวชพระ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย โครงการบรรพชาสามเณร โครงการอบรมอุบาสิกาแก้ว

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอองครักษ์

 • วัดทวีพูลรังสรรค์: “หลวงพ่อพุทธนิมิตมงคล”


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้