ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ (Southern Meditation Center)

ที่ตั้ง

 • เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 บ้านกกระทูง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
 • 60 Moo 5, Tha Chang, Bang Klam, Songkhla, Thailand, Postal code: 90110

ติดต่อศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้

 • โทรศัพท์ 082-442-6005, 088-227-8012, 081-698-3224
 • Tel: 082-442-6005, 088-227-8012, 081-698-3224

ประธานสงฆ์

พระสถิต ธีรงฺกุโร (Pra Sathit Theerangkhuro)

 • ตำแหน่งหน้าที่: ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมปักษ์ใต้

ข้อมูลเบื้องต้น

 • ห่างจากวัดพระธรรมกาย ประมาณ 980 กิโลเมตร (ถนนเพชรเกษม)
 • ติดถนนทางหลวงสายหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
 • ห่างจากอำเภอบางกล่ำ ประมาณ 7 กิโลเมตร
 • ห่างจากโรงพยาบาลบางกล่ำ ประมาณ 8 กิโลเมตร
 • ห่างจากไปรษณีย์ตำบลบางกล่ำ ประมาณ 1 กิโลเมตร
 • ห่างจากอนามัยตำบลท่าช้าง ประมาณ 1 กิโลเมตร
 • ติดกับ อบต. ท่าช้าง

ประวัติความเป็นมา

คุณบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ และครอบครัว มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงถวายที่ดินจำนวน 45 ไร่ เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมปักษ์ใต้

สิ่งที่ก่อสร้าง

 • ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง จุคนได้ 450 คน
 • ห้องน้ำ 50 ห้อง

กิจกรรม

 • สร้างเครือข่ายพระพุทธศาสนา
 • สร้างกลุ่มกัลยาณมิตรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
 • จัดปฏิบัติธรรม
 • จัดอบรมเยาวชน

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอบางกล่ำ

 • วัดคงคาเลียบ
 • วัดคูเต่า
 • ชายทะเลบ้านท่าเมรุ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

อบต. ท่าช้าง

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้