ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 วัดทวีพูลรังสรรค์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 วัดทวีพูลรังสรรค์

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ วัดทวีพูลรังสรรค์

ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

บทความที่เกี่ยวข้อง: วัดทวีพูลรังสรรค์

บทความอื่นๆในหมวดนี้