ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง จังหวัดตาก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง จังหวัดตาก

ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง (Umphang Youth Training Center)

ที่ตั้ง

 • เลขที่ 143 หมู่ 2 หมู่บ้านเซอทะ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
 • 143 moo 2, Nong Luang, Umphang, Tak, Thailand, Postal code:  63170

ติดต่อศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง

 • โทรศัพท์: 081-953-5638
 • Tel: 081-953-5638

สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ (Moon curve Monastery)

 • หมู่ 2 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
 • Moo 2, Mae Chan, Umphang, Tak, Thailand 63170

ติดต่อสำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์

 • โทรศัพท์: 090-890-7249
 • Tel: 090-890-7249

ประธานสงฆ์

พระธาดา จรณธโร (Phra Thada Jaranatharou)

 • ตำแหน่งหน้าที่: หัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง, ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์

ข้อมูลเบื้องต้น

 • ห่างจากอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประมาณ 263 กิโลเมตร (เส้นทาง 105 และ เส้นทาง 1090)
 • ห่างจากวัดพระธรรมกาย ประมาณ 633 กิโลเมตร (ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1)

ประวัติความเป็นมา

เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2553 ได้มีการจัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนั้นที่จังหวัดตากได้ใช้วัดอุ้มผางเป็นสถานที่อบรม ต่อมา พระธาดา จรณธโร หัวหน้าศูนย์อบรมอุบาสิกาแก้วฯ ได้รับนิมนต์ให้ไปเป็นประธานสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุ้มผางประมาณ 40 กิโลเมตร จึงได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผางขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ในเขตหมู่บ้านเซอทะ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างตัวเมืองอุ้มผาง และสำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ (ห่างจากตัวเมืองเพียง 13 กิโลเมตร) ดังนั้น จึงนับได้ว่าศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผางมีสองส่วน คือ ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง และสำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์

กิจกรรม

นอกเหนือไปจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสอนการทำสมาธิตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) แล้ว ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง ยังจัดโครงการต่างๆเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และศีลธรรมโลก รวมทั้งการจัดอมรมศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภออุ้มผางและพื้นที่ใกล้เคียง

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภออุ้มผาง

 • น้ำตกทีลอซู
 • วัดหนองหลวง (ชมโบสถ์ไม้สัก)
 • ดอยหัวหมด

แผนที่แสดงเส้นทางไปศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้