ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 วัดวังกอง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 วัดวังกอง

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ วัดวังกอง

อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2556


กฐินวัดวังกองปีนี้ ชาวบ้านวังกองร่วมกันเป็นเจ้าภาพทั้งหมู่บ้าน โดยผู้ที่บริจาคเงินมากที่สุดได้เป็นประธานทอดผ้ากฐิน ดั้งนั้น การดำเนินงานต่างๆ ชาวบ้านวังกองร่วมกันทำทั้งสิ้น ตั้งแต่การเตรียมงาน, การบอกบุญ, การทำใบฎีกา, จัดหาไทยธรรม, การจัดขบวนแห่รอบหมู่บ้าน, การถ่ายภาพ ฯลฯ พิธีทอดกฐินในครั้งนี้ได้ปัจจัยรวม 250,000 บาท แต่สิ่งที่น่าประทับใจ คือ เป็นงานบุญที่ชุมชนจัดขึ้นเอง ปัจจัยที่ได้มาจากชาวบ้านในชุมชนทั้งสิ้น ทั้งหมดนี้เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านวังกองทุกคน

บทความที่เกี่ยวข้อง: วัดวังกอง

บทความอื่นๆในหมวดนี้