ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย

บทความอื่นๆในหมวดนี้