ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้

อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้