สนแก้ววนาราม จังหวัดเชียงใหม่ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

สนแก้ววนาราม จังหวัดเชียงใหม่

สนแก้ววนาราม (Sonkaew-wanaram)

ที่ตั้ง

 • หมู่ 7 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
 • Moo 7, Bo Luang, Hod, Chiang Mai, Postal code: 50240

ติดต่อสนแก้ววนาราม

 • โทรศัพท์: 01-492-8607
 • Tel: 01-492-8607

เจ้าอาวาส

พระฉัตรมงคล ฉตฺตลาโภ (Phra Chatmongkhon Chattalapho)

 • พรรษา 43
 • การศึกษาทางธรรม: นักธรรมเอก, ป.ธ.1 – 2
 • การศึกษาทางโลก: ปริญญาตรี
 • ตำแหน่งหน้าที่: เจ้าอาวาสสนแก้ววนาราม

ข้อมูลเบื้องต้น

 • สนแก้ววนารามมีนโยบายหลักในการบริหารงาน คือ ใช้เป็นพื้นทีปฏิบัติธรรม

สิ่งก่อสร้าง

 1. อาคารที่พักสงฆ์ จำนวน 1 หลัง รองรับพระภิกษุได้ 10 รูป
 2. อาคารโรงฉัน จำนวน 1 หลัง รองรับพระภิกษุได้ 20 รูป
 3. ห้องน้ำพระภิกษุ, สามเณร จำนวน 60 ห้อง รองรับได้ 100 รูป
 4. ห้องน้ำสาธุชน จำนวน 10 ห้อง รองรับได้ 10 คน
 5. อาคารธรรมสภา จำนวน 1 หลัง รองรับได้ 200 คน
 6. อาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง

ประวัติความเป็นมา

 • สนแก้ววนารามเริ่มก่อสร้างเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2537 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 400 ไร่

กิจกรรม

สอนการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และจัดโครงการบรรพชาสามเณร ตั้งแต่ พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งจัดปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนทั่วไป

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอฮอด

 • บ้านไร่ไผ่งาม
 • วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
 • สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)
 • อุทยานแห่งชาติแม่โถ
 • อุทยานแห่งชาติออบหลวง

แผนที่แสดงเส้นทางไปสนแก้ววนาราม จังหวัดเชียงใหม่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้