วัดพระธรรมกายรับรางวัลสำนักเรียนดีเด่น พ.ศ.2557 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายรับรางวัลสำนักเรียนดีเด่น พ.ศ.2557

วัดพระธรรมกายรับรางวัลสำนักเรียนดีเด่น พ.ศ.2557

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน 76 ทุน และพิธีมอบรางวัลสำนักเรียน / สำนักศาสนาดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร – พัดเปรียญ เปรียญธรรม 9 ประโยค  และพระธรรมทูตดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557

โอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เข้ารับตราแต่งตั้งเป็นรองพระธรรมทูตสาย 8 และสำนักเรียนวัดพระธรรมกายได้รางวัลสำนักเรียน / สำนักศาสนาดีเด่น โดยมี พระมหา ดร.สุธรรม สุรตนโน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย เข้ารับรางวัลด้วย

บทความอื่นๆในหมวดนี้