วัดพระธรรมกายปฏิเสธการว่าร้ายในเฟซบุ๊ก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายปฏิเสธการว่าร้ายในเฟซบุ๊ก

วัดพระธรรมกายปฏิเสธการว่าร้ายในเฟซบุ๊ก

วัดพระธรรมกายปฏิเสธการว่าร้ายในเฟซบุ๊ก กรณี “โพสต์ข้อความพาดพิงสถาบัน ท้าวสุรนารี (ย่าโม) พระยาพิชัยดาบหัก พ่อขุนรามคำแหงและศิลาจารึก”

ตามที่มีเฟซบุ๊คผู้ใช้ชื่อ Sunset Pda Neverdie แอบอ้างว่าเป็นพระภิกษุหรือลูกศิษย์ของวัดพระรรมกาย และโพสต์แสดงความเห็นเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย และมีการโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบัน, ท้าวสุรนารี (ย่าโม), พระยาพิชัยดาบหัก, พ่อขุนรามคำแหงและศิลาจารึก เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิดต่อวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า ผู้ใช้ชื่อ Sunset Pda Neverdie ไม่ใช่พระภิกษุ สามเณร ลูกศิษย์วัด หรือกัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายแต่อย่างใด ทั้งนี้ วัดพระธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ลูกศิษย์วัด และกัลยาณมิตรทั่วโลก ล้วนเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติสมควรแก่ธรรมตามเพศภาวะ และสถานะของตนเอง ยึดมั่นใน “โอวาทปาติโมกข์” คือ 1.ไม่ว่าร้ายใคร (อะนูปะวาโท) 2.ไม่ทำร้ายใคร (อะนูปะฆาโต) 3.สำรวมระวังในศีลของตน (ปาติโมกเข จะ สังวะโร)

จึงขอเจริญพรมาเพื่อทราบ และงดเผยแพร่แชร์ข้อมูลเพจดังกล่าว และขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลความจริงที่ถูกต้องต่อสาธารณชนและวิญญูชนทั้งหลาย เพื่อช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและสังคมไทยที่สงบสุขและสันติสืบไป

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

 

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้