สอบนักธรรมตรี สนามสอบวัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

สอบนักธรรมตรี สนามสอบวัดพระธรรมกาย

สอบธรรมสนามหลวงในระดับชั้นนักธรรมตรี สนามสอบวัดพระธรรมกาย

แม่กองธรรมแนะพระพุทธศาสนานำมนุษย์สู่อิสรภาพได้

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา พระครูมงคลกิจจารักษ์ วัดมงคลพุการาม เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นประธานกรรมการเปิดสอบธรรมสนามหลวงในระดับชั้นนักธรรมตรี ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีคณะสงฆ์ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เข้าสอบจำนวน 691 รูป

โดยเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง ได้อ่านคำปราศรัยของสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร แม่กองธรรมสนามหลวง  มีใจความตอนหนึ่งว่า “...วันนี้เป็นวันสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2557 พร้อมกันทั่วประเทศ ขอให้ทุกท่านที่มีใจรักต่อการศึกษา ได้เอาใจใส่กับการสอบและการศึกษา เพราะพระพุทธศาสนา เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของประเทศในการพัฒนากาย พัฒนาวาจา พัฒนาปัญญา ที่จะชี้นำอารยธรรมให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้มวลมนุษย์ประสบสันติสุขและอิสรภาพได้ และเมื่อพระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาถูกต้องดีแล้ว ก็จัดว่าเป็นศาสนาทายาทที่เป็นตัวอย่างแห่งความดีงามถูกต้องให้กับสังคม การศึกษาที่ถูกต้องย่อมนำไปสู่การปฏิบัติที่งดงาม...”

สำหรับการสอบนักธรรมตรี สนามหลวง ปีพุทธศักราช 2557 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม พ.ศ.2557 จำนวน 4 วิชา ได้แก่ 1. วิชาแต่งกระทู้ธรรม 2.วิชาธรรมวิภาค 3. วิชาพุทธประวัติ 4. วิชาวินัยมุข โดยในวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 จะเป็นการสอบนักธรรมชั้นโท – เอก และในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 จะเป็นการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก

 

 

บัญชีจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ.2557

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 1. วัดคุณหญิงส้มจีน 6 รูป
 2. วัดบางขัน 5 รูป
 3. วัดกล้าชอุ่ม 23 รูป
 4. วัดพืชนิมิต 12 รูป
 5. วัดทวีการะอนันต์ 25 รูป
 6. วัดคลองสอง 4 รูป
 7. วัดกลางคลองสาม 9 รูป
 8. วัดพระธรรมกาย 502 รูป
 9. วัดเกิดการอุดม 14 รูป
 10. วัดสว่างภพ 4 รูป
 11. วัดมงคลพุการาม 9 รูป
 12. วัดเพิ่มทาน 5 รูป
 13. วัดตะวันเรือง 7 รูป
 14. วัดหัตถสารเกษตร 9 รูป
 15. วัดแสวงสามัคคี 1 รูป
 16. วัดศิริจันทาราม 2 รูป
 17. วัดปัญญานันทาราม 72 รูป
 18. วัดหว่านบุญ 7 รูป
 19. วัดผลาหาร 2 รูป
 20. วัดอู่ข้าว 7 รูป
 21. วัดพุทธชินวงศ์วนาราม 1 รูป

บทความอื่นๆในหมวดนี้