รางวัลเกียรติคุณ คนดีศรีสยาม พ.ศ.2557 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

รางวัลเกียรติคุณ คนดีศรีสยาม พ.ศ.2557

รางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" พ.ศ.2557

พระสงฆ์วัดพระธรรมกายเข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน ประจำปีพุทธศักราช 2557

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานรางวัล "คนดีศรีสยาม"  แด่พระสงฆ์และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสยามประเทศ จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 120 ท่าน โอกาสนี้ พระสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย 6 รูป เข้ารับประทานรางวัลคนดีศรีสยาม สาขา "นักพัฒนาและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและศาสนา" ได้แก่

  1. พระศรีพัชโรดม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  2. พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว
  3. พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทโธโลยีภาวนา เจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
  4. พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ธุดงคสถานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  5. พระครูสังวรสิทธิโชติ เจ้าอาวาสวัดบ้านขุน รองเจ้าคณะอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  6. พระอาจารย์สุนันท์ ปญฺญานนฺโท ประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บทความอื่นๆในหมวดนี้