วัดพระธรรมกายชิคาโกจัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายชิคาโกจัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายชิคาโกจัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายชิคาโก ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ ในภาคเช้า กัลยาณมิตรและผู้มีบุญมาร่วมเจริญสมาธิภาวนา ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ด้วยความเบิกบานในบุญ ในภาคบ่าย เป็นพิธีทอดผ้าป่าขยายวัด พระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิ ก่อนที่จะกล่าวคำถวายผ้าป่า ถวายปัจจัย ฟังธรรม เมื่อเสร็จงาน ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ด้วยการช่วยกันทำความสะอาดวัด ด้วยความปีติเบิกบานในบุญ

วัดพระธรรมกายชิคาโก

  • Meditation Center of Chicago (M.C.C.)
  • 6224 W. Gunnison St. Chicago, IL 60630
  • เจ้าอาวาส: พระวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(1)-773-763-8763
  • โทรสาร: +(1)-773-763-7897

บทความอื่นๆในหมวดนี้