ครบรอบ 13 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ครบรอบ 13 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ครบรอบ 13 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

มูลนิธิธรรมกาย ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 13ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ส่วนงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้เดินทางไปมอบกระเช้าดอกไม้และสื่อธรรมะ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เนื่องในวันครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดยมีนายบรรยง อินทนา ผู้ช่วยบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นผู้รับมอบ ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายแก่สาธารณชนตลอดมา

สำหรับหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นหนังสือพิมพ์แบบรายวัน นำเสนอข่าวทั่วไป เจ้าของ คือ บริษัทเอ็นเอสที นิวส์ จำกัด ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2544 มีคุณเฉลียว คงตุก เป็นบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์คมชัดลึกได้รับรางวัลหนังสือพิมพ์โลก ปี พ.ศ.2548 (2005) จากสมาคมหนังสือพิมพ์โลก ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของเมืองไทย เพียงฉบับเดียวที่ได้รับรางวัล เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548

บทความอื่นๆในหมวดนี้