หมู่บ้านปฏิบัติธรรม POP House จัดลอยกระทง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

หมู่บ้านปฏิบัติธรรม POP House จัดลอยกระทง

หมู่บ้านปฏิบัติธรรม POP House จัดลอยกระทง

ลอยกระทงนานาชาติ สืบสานพุทธประเพณี ณ หมู่บ้านปฏิบัติธรรม POP House

เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ชมรมดวงตะวันสันติภาพ สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย จัดพิธีจุดโคมประทีปและลอยกระทงธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์ ดร.ปวิทัย วชิรวิชโช เป็นประธานสงฆ์ ณ หมู่บ้านปฏิบัติธรรม POP House บ้านสวนตะวันธรรม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ ได้เริ่มขึ้นในภาคค่ำ ประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม สวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตนสูตร ถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชา ต่อด้วยพิธีถวายไทยธรรม มาลาดอกไม้ จุดพลุมหาสมบัติ และอธิษฐานจิตถวายกระทงเป็นพุทธบูชา ท่ามกลางความปลื้มปีติของสาธุชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจุดโคมประทีปเป็นพุทธบูชา มีอานิสงส์มาก เป็นการเชื่อมโยงใจกับพระรัตนตรัย ยังความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้บังเกิดขึ้น อีกทั้งยังถือเป็นการตั้งตนชอบและเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชา ทำให้เกิดดวงปัญญา เห็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนา เห็นความสำคัญของการรักษาศีล สร้างโอกาสในการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และยังก่อให้เกิดสันภาพภายในตนเอง และภายนอกต่อมนุษยชาติ

หมู่บ้านปฏิบัติธรรม POP House ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านสวนตะวันธรรม ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบ ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธ, การนั่งสมาธิ ระหว่างภาษาที่แตกต่างให้สอดคล้องกันตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทความอื่นๆในหมวดนี้