โครงการ กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิฯ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

โครงการ กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิฯ

โครงการ กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ

เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย มุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ที่จะสานต่อมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก เพื่อให้มวลมนุษยชาติได้พบที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ได้พบกับความสุขที่แท้จริง ปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ และเปิดหนทางสู่พระนิพพาน

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงได้ดำริ “โครงการ กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก” เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนให้มโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บรรลุผลสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อสืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย, พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย, มหาปูชนียาจารย์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
  2. เพื่อเป็นปัจจัยต้นสมบัติจักรพรรดิ ที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) และลูกพระธัมฯทั่วโลก สนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายของวัดพระธรรมกาย และศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
  3. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและเจ้าหน้าที่ประจำวัดพระธรรมกาย และศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
  4. เพื่อให้เจ้าอาวาสและตัวแทนของวัดพระธรรมกาย และศูนย์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ได้มีโอกาสมาพบพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อรับมอบนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นประจำทุกปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000, 088-022-4388

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้