ข่าว :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
Share on Tumblr

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
เปิดศักราชชัยปี พ.ศ.2550
1 มกราคม พ.ศ. 2550

ในช่วงเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดพระธรรมกาย สาธุชนผู้มีบุญจะมารวมตัวกันเป็นประจำ เพื่อนั่งสมาธิโดยพร้อมเพรียงกัน ทุกคนต่างมุ่งที่จะต้อนรับวันแรกของปี ด้วยการนั่งสมาธิ เพราะทุกคนล้วนตระหนักเสมอเหมือนกันว่า วิถีแห่งการต้อนรับวันใหม่ที่ดีที่สุด คือ การได้ตั้งจิตให้พร้อมมั่น และการนั่งสมาธิเป็นวิธีที่เรียบง่ายที่สุดในการสร้างจิตใจให้เข้มแข็งเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป กิจกรรมที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสุขและบุญกุศลเช่นนี้ เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป ทุกระดับจากทั่วทุกสารทิศ

read more
หนังสือพิมพ์มติชนประกาศขอขมา กรณีวัดพระธรรมกาย
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

หนังสือพิมพ์มติชน ประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กรณีการนำเสนอข่าว “กรณีวัดพระธรรมกาย” โดยใช้ถ้อยคำล่วงเกิน (จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2546 ปีที่ 26 ฉบับที่ 9262 และ 9263)

read more
หนังสือพิมพ์สยามรัฐประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์
22 ตุลาคม พ.ศ. 2544

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กรณีการนำเสนอข่าว “กรณีวัดพระธรรมกาย” โดยใช้ข้อความไม่ตรงกับความจริง (จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 52 ฉบับที่ 17710 วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2544)

read more
นิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ประกาศขอขมา กรณีวัดพระธรรมกาย
3 ตุลาคม พ.ศ. 2544

นิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กรณีการนำเสนอข่าว “กรณีวัดพระธรรมกาย” โดยใช้ข้อความซึ่งไม่เป็นความจริง (จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 52 ฉบับที่ 17691 วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2544)

read more
หนังสือพิมพ์สยามรัฐประกาศขอขมา กรณีวัดพระธรรมกาย
16 กันยายน พ.ศ. 2544

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กรณีการนำเสนอข่าว “กรณีวัดพระธรรมกาย” โดยใช้ข้อความที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง (จากหนังสือสยามรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2544)

read more