ธุดงคสถานพิษณุโลก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 ธุดงคสถานพิษณุโลก
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ ธุดงคสถานพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

read more
ธุดงคสถานพิษณุโลก
3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ธุดงคสถานพิษณุโลก เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

read more