วัดทวีพูลรังสรรค์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 วัดทวีพูลรังสรรค์
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ วัดทวีพูลรังสรรค์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

read more
วัดทวีพูลรังสรรค์ จังหวัดนครนายก
6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วัดทวีพูลรังสรรค์ เลขที่ 53 หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

read more