วัดทุ่งเจริญธรรม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
วัดทุ่งเจริญธรรม จังหวัดเชียงใหม่
3 มกราคม พ.ศ. 2557

วัดทุ่งเจริญธรรม หมู่ 3 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310

read more