วัดบางปรัง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
วัดบางปรัง จังหวัดนครนายก
2 มกราคม พ.ศ. 2557

วัดบางปรัง เลขที่ 299 หมู่ 11 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

read more
ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 วัดบางปรัง
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ วัดบางปรัง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

read more