วัดพระธาตุกองลอย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
วัดพระธาตุกองลอย จังหวัดเชียงใหม่
7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วัดพระธาตุกองลอย เลขที่ 256 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

read more