วัดหนองกินเพล :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
วัดหนองกินเพล อุบลราชธานี
2 มกราคม พ.ศ. 2557

วัดหนองกินเพล เลขที่ 3 หมู่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี

read more
ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 วัดหนองกินเพล
1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ วัดหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี

read more