วันสำคัญ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

read more
การถวายสักการะพระบรมศพ
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สำนักพระราชวังประกาศเรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

read more
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒฯ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร”

read more
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1 เมษายน พ.ศ. 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

read more
วันแม่แห่งชาติ
6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

จนมาถึงปี พ.ศ.2519 คณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่าควรกำหนดวันแม่ให้แน่นอน จึงได้กำหนดวันแม่ใหม่ โดยให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม เป็น “วันแม่แห่งชาติ” และกำหนดให้ “ดอกมะลิ” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

read more
วันพ่อแห่งชาติ
4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณ, มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม ด้วยเหตุนี้ ผู้เป็นลูกจึงควรที่จะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู อีกทั้งสังคมควรจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็น “วันพ่อแห่งชาติ”

read more