ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา (Nakhonratchasima Meditation Center)

ที่ตั้ง

 • ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
 • Cho Ho Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima, Thailand, Postal code: 30310

ติดต่อศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา

 • โทรศัพท์ 089-699-7362, 081-547-1449
 • Tel: 089-699-7362, 081-547-1449

ประธานสงฆ์

พระมหาวีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโก (Phramaha Weerawat Weerawatthako)

 • ตำแหน่งหน้าที่: ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา ได้บังเกิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อสืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ในอันที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก เพื่อขยายสันติสุขให้กว้างไกลไปสู่ผู้คนทั้งหลาย โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์

วัตถุประสงค์ของศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา

 1. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป
 2. เพื่อเป็นสถานที่พำนักของพระภิกษุ และอุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าที่ ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
 3. เพื่อเป็นสำนักงานประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
 4. เพื่อเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุชุมชน
 5. เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอเมืองนครราชสีมา

 • วัดพระนารายณ์มหาราช: เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่ตั้งศาลเจ้าหลักเมือง ประดิษฐานหลักเมืองนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด
 • วัดศาลาทอง: เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรจุอยู่ในพระเจดีย์องค์เล็ก ปัจจุบันได้ก่อพระเจดีย์ครององค์เดิมไว้
 • อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี: สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 อนุสาวรีย์เป็นรูปหล่อทองแดงรมดำ สูง 1.85 เมตร หนัก 325 กิโลกรัม
 • ปราสาทหินพนมวัน: ปราสาทเป็นปรางค์มีฉนวน (ทางเดิน) ติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว 25.50 เมตร กว้าง 10.20 เมตร พระปรางค์มีซุ้มประตู 3 ด้าน ภายในเป็นคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาปางต่างๆ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา
4 มกราคม พ.ศ. 2557

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

read more