ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้
1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

read more
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา
6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 บ้านกกระทูง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

read more